Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

OHK Třebíč na Facebooku 561 200 427 | 561 200 426 info@ohktrebic.cz

Kontakty

Kontaktní osoby a představenstvo

Petra MAŠTALÍŘOVÁ Petra POLÁKOVÁ, DiS.          
Kamila MALÁ, DiS. 
           
ředitelka,                     
zastupující ředitelka
asistentka
v současné době   tel.: 728 989 795 tel.: 720 051 842
na mateřské dovolené  e-mail: reditel@ohktrebic.cz

e-mail: info@ohktrebic.cz


 

Ing. Richard HORKÝ Petr ŠKARABELA Ing. Jan HEJÁTKO, CSc.
předseda představenstva místopředseda představenstva místopředseda představenstva
tel.: 602 723 940 tel.: 602 522 222 tel.: 602 723 965
e-mail: horky@tts.cz e-mail: skarabela@kapucin.cz e-mail: hejatko@habitat-cz.cz

 

Historie a vznik Okresní hospodářské komory Třebíč

V roce 1992 byl ČNR schválen zákon č.301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR. Následně začaly z iniciativy soukromých podnikatelů vznikat okresní a krajské hospodářské komory.

OHK Třebíč byla založena v roce 1993 a pracuje jako samostatný právní subjekt v síti hospodářských komor ČR. OHK Třebíč je právnickou osobou a je zapsána v obchodním rejstříku.

Na území České republiky je vytvořeno 88 krajských, okresních, regionálních nebo místních hospodářských komor, které svým servisem pokrývají celé území republiky.

OHK Třebíč řídí 11členné představenstvo zvolené valnou hromadou na období 3 let. Členství v komoře je dobrovolné, což znamená, že komora musí vyvíjet činnost, která uspokojí poptávku podnikatelů a současně zabezpečí plynulý chod úřadu.

Co je OHK Třebíč?

  • veřejnoprávní organizace, která naplňuje zákonem daný cíl zastupovat zájmy všech podnikatelů především v kraji Vysočina
  • hlavním úkolem OHK Třebíč je podpora malého a středního podnikání a k tomu přizpůsobuje většinu svých služeb a produktů
  • svým působením chce spoluvytvářet takové podnikatelské prostředí, které by přispívalo k obecnému hospodářskému růstu a větší spokojenosti všech podnikatelů

 

Strategické záměry OHK Třebíč zde.

Partneři OHK Třebíč