Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Kontakty

Kontaktní osoby a představenstvo

Petra POLÁKOVÁ, DiS.    Petra MAŠTALÍŘOVÁ  
Magda MASTNÁ 
           
ředitelka                    
projektový manažer asistentka
tel.: 728 989 795 tel.: 724 613 062 tel.: 720 051 842
e-mail: reditel@ohktrebic.cz e-mail: info@ohktrebic.cz

e-mail: info@ohktrebic.cz


 

Petr ŠMEJKAL Petr ŠKARABELA Mgr. Aleš DOKULIL
předseda představenstva místopředseda představenstva místopředseda představenstva
tel.: 777 914 411 tel.: 602 522 222 tel.: 731 430 310
e-mail: smejkal@btechnik.cz e-mail: skarabela@kapucin.cz e-mail: ales.dokulil@nuvia.com

 

Historie a vznik Okresní hospodářské komory Třebíč

V roce 1992 byl ČNR schválen zákon č.301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR. Následně začaly z iniciativy soukromých podnikatelů vznikat okresní a krajské hospodářské komory.

OHK Třebíč byla založena v roce 1993 a pracuje jako samostatný právní subjekt v síti hospodářských komor ČR. OHK Třebíč je právnickou osobou a je zapsána v obchodním rejstříku.

Hospodářská komora České republiky je aktuálně tvořena v regionální části 14 krajskými komorami a 46 okresními/obvodními hospodářskými komorami.

OHK Třebíč řídí 11členné představenstvo zvolené Shromážděním delegátů na období 3 let.

Členství v komoře je dobrovolné, což znamená, že komora musí vyvíjet činnost, která uspokojí poptávku podnikatelů a současně zabezpečí plynulý chod úřadu.

Co je OHK Třebíč?

  • veřejnoprávní organizace, která naplňuje zákonem daný cíl zastupovat zájmy všech podnikatelů především v kraji Vysočina
  • hlavním úkolem OHK Třebíč je podpora malého a středního podnikání a k tomu přizpůsobuje většinu svých služeb a produktů
  • svým působením chce spoluvytvářet takové podnikatelské prostředí, které by přispívalo k obecnému hospodářskému růstu a větší spokojenosti všech podnikatelů

 

Strategické záměry OHK Třebíč ke stažení zde. 

Partneři OHK Třebíč