Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Články

„Červená dochází“: Významné společnosti třebíčského regionu podepsaly memorandum o spolupráci v oblasti podpory bezplatného dárcovství krve.

Ve čtvrtek 23. února 2023 podepsaly společnosti ALFA IN a.s., FRAENKISCHE CZ s.r.o., HUHTAMAKI Česká republika, a.s. a MANN + HUMMEL (CZ) v.o.s. memorandum o spolupráci, kterým deklarují svůj společný zájem podporovat bezplatné dárcovství krve a krevní plazmy a osvětu v této oblasti.

Účastníci memoranda budou společně koordinovat jednotlivé kroky v rámci zvolené a všemi stranami schválené marketingové kampaně s názvem „Červená dochází, potřebujeme vaši“. Současně se zavazují aktivně oslovovat stávající i potenciální dárce krve a krevní plazmy v okruhu svých spolupracovníků a občanů třebíčského regionu. Projekt bude realizován výhradně díky respektující spolupráci a finanční podpoře ze strany zapojených společností a odstartuje na začátku dubna letošního roku. Je prvním partnerským projektem z oblasti společenské odpovědnosti organizací, které tyto firmy plánují v budoucích letech společně realizovat.

„Ráda bych poděkovala zástupcům a koordinátorům projektu z řad zainteresovaných firem, moc si vážím toho, že se dokážou v konkurenčním prostředí domluvit na společné myšlence podpory darování krve, kde není pro konkurenci místo. Jedná se bezpochyby o jedinečnou akci, která může být skvělým příkladem pro další společnosti. Máme radost, že se to podařilo právě na Třebíčsku a že podporou právě našeho odběrového střediska tato iniciativa přesáhne regionální význam“, řekla u příležitosti společného podpisu memoranda MUDr. Petra Vojáčková, vedoucí lékařka Odběrového střediska Třebíč.

Třebíčské odběrové středisko je součástí Fakultní nemocnice Brno, která nabízí superspecializovanou péči a má proto značné nároky na spotřebu transfuzních přípravků. Nejvíce jich putuje směrem k pacientům medicínských oborů, které Fakultní nemocnice Brno zajišťuje jako jediné zdravotnické zařízení v Jihomoravském kraji i Kraji Vysočina. Například se jedná o hematoonkologické pacienty, onkologicky nemocné děti nebo pacienty s těžkými mnohočetnými poraněními. Transfuzní a tkáňové oddělení Fakultní nemocnice Brno je také největším krizovým transfuzním centrem v České republice, které má za úkol zajistit transfuze v případě mimořádné události v Kraji Vysočina a Jihomoravském kraji. Významnou měrou se FN Brno podílí také na zásobování krví řady nemocnic v regionu i pražské Fakultní nemocnice v Motole. 

Memorandum o spolupráci podepsali:

  • Vlasta Slámová, předsedkyně představenstva ALFA IN a.s.
  • Jiří Novotný, jednatel společnosti FRAENKISCHE CZ s.r.o.
  • Ivo Hospůdka, předseda představenstva HUHTAMAKI Česká republika, a.s. 
  • Laurent Déon, ředitel společnosti MANN + HUMMEL (CZ) v.o.s.

 

  • Společnosti ALFA IN a.s., FRAENKISCHE CZ s.r.o., HUHTAMAKI Česká republika, a.s. a MANN + HUMMEL (CZ) v.o.s. podepsaly memorandum o společném zájmu podporovat bezplatné dárcovství krve a osvětu v této oblasti na svých pracovištích i v rámci celého třebíčského regionu.

  • Podpis memoranda proběhl ve čtvrtek 23. února 2023 na půdě Odběrového střediska Třebíč, které je detašovaným pracovištěm Transfuzního a tkáňového oddělení Fakultní nemocnice Brno.

  • Partneři zapojeni do projektu s názvem „Červená dochází, potřebujeme vaši“ jsou významnými zaměstnavateli regionu Třebíčska, kteří celkově zaměstnávají téměř 2500 lidí. Součástí jejich podnikatelské činnosti jsou mj. i aktivity z oblasti společenské odpovědnosti a podpora projektů a aktivit, které vedou ke zlepšení kvality života občanů, a to nejen v přilehlém regionu.

  • V České republice aktuálně chybí nejméně 60 tisíc dárců krve, prakticky všechny nemocnice se potýkají s nedostatkem krve a hledají další dobrovolníky. Mezi dárce krve patří v České republice především střední generace, mladé lidi je k tomu podle expertů potřeba dále motivovat.
Zdroj: společná tisková zpráva

 

 

Partneři OHK Třebíč