Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Články

Představenstvo OHK Třebíč se sešlo s podnikateli z Jaroměřic nad Rokytnou

Členové představenstva OHK Třebíč se v úterý 13. 9. 2022 sešli na svém pravidelném jednání, které se tentokrát neuskutečnilo v Třebíči, ale v Jaroměřicích nad Rokytnou – v Hotelu Opera.

Při tomto pracovním jednání přítomní členové představenstva mimo jiné přijali nového člena OHK Třebíč, diskutovali o nastavení spolupráce OHK se školami a od předsedy Energetického Třebíčska vyslechli aktuální situaci ohledně výstavby 5. bloku JEDu.

Poté následovalo setkání členů představenstva se starostou města Karlem Müllerem a místními podnikateli. Předseda představenstva OHK TR Petr Šmejkal nejprve ve své prezentaci představil všechny členy představenstva, kteří byli zvoleni v dubnových volbách, informoval o strategických záměrech OHK na následující 3 roky a všechny přítomné pozval na akce, které OHK TR připravuje na následující období.

Starosta Müller během svého vystoupení řekl, že si je vědom velmi malé spolupráce města s podnikateli a vyjádřil přání, aby se tato situace v novém volebním období změnila. Přítomní podnikatelé hovořili zejména o problémech, které je při výkonu jejich činnosti trápí – což jsou v současné době zejména ceny energií a surovin, nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců, legislativní problémy a nízká podpora podnikatelů ze strany radnice.

Při následné volné diskusi měli všichni přítomní možnost si mezi sebou neformálně pohovořit a předat si kontakty pro možnou budoucí spolupráci.

Partneři OHK Třebíč