Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

OHK Třebíč na Facebooku 561 200 427 | 561 200 426 info@ohktrebic.cz

Články

VOŠ a SŠ veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč slavila tři kulatá výročí

VOŠ a SŠ veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč uspořádala ve dnech 16. – 18. června oslavu 75. výročí založení zemědělské školy, 70. výročí založení zdravotnické školy a 25. výročí založení Vyšší odborné školy.

Části slavnostního programu v pátek 17. 6. se zúčastnili také zástupci Okresní hospodářské komory Třebíč – předseda představenstva Petr Šmejkal a člen představenstva Bedřich Štecher.

V rámci slavnostního zahájení Dne školy shlédli slavnostní odhalení lavičky DIALOG a následný dialog ředitelky školy Lenky Francové s významnými hosty – senátorkou Hanou Žákovou, starostou Třebíče Pavlem Pacalem a vedoucím odboru školství Kraje Vysočina Ondřejem Králíkem. Poté absolvovali prohlídku školy s praktickými ukázkami studijních oborů.

Spolupráce se školami je pro OHK TR důležitá, jednou z priorit nového představenstva je prohlubovat spolupráci škol a firem v regionu tak, aby ze škol odcházeli absolventi oborů, které trh práce potřebuje.

Partneři OHK Třebíč