Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

OHK Třebíč na Facebooku 561 200 427 | 561 200 426 info@ohktrebic.cz

Články

Dopravní situace v Třebíči a mobilita jako téma pro podnikatele

Členové Okresní hospodářské komory Třebíč i komora samotná byla přizvána k zapojení se do Plánu udržitelné městské mobility. Ve spolupráci s odborníky pracuje Třebíč na rozsáhlém projektu, který má za cíl zjistit, jaké jsou ve městě možnosti rozvoje moderní dopravy. Zapojují se občané, firmy i další organizace.

 

V pondělí 21. června se uskutečnilo online setkání nad tématem současné dopravní situace v Třebíči pro členy hospodářské komory. Všichni účastníci definovali jako velký problém vysoký nárůst aut v ulicích, což způsobuje nejen dopravní kolony, ale také problémy s parkováním. Upozornili také na to, že lidé z obav před covid-19 do značné míry opustili přepravu MHD a volí raději automobil. Debatovalo se nad jinými formami městské mobility, jako jsou elektrokoloběžky a kola a také o motivaci zaměstnanců firem pro jejich používání. Pro firmy je dopravní situace důležitá také z hlediska rozvoje podnikání, proto se zpracovatelé projektu zajímali o to, co firmy aktuálně trápí v oblasti dopravy a také o jejich plány rozvoje, protože i ty souvisejí s vývojem dopravní situace v Třebíči.

Pokud by kdokoli z firem či živnostníků chtěl sdělit svůj postřeh, podnět či nápad nebo zkušenost z oblasti dopravy a mobility v Třebíči, může se obrátit na pana Romana Dostála: dostal@fd.cvut.cz

Každá informace přímo od účastníků života ve městě přispěje k moderní dopravě v Třebíči.

 

Co je Plán udržitelné městské mobility

Městská mobilita a doprava patří ke klíčovým faktorům rozvoje měst. Efektivní dopravní systém zajišťuje dobrou dostupnost jak školských, zdravotnických zařízení, ale i ekonomickou a ekologickou přepravu do zaměstnání a za dalšími aktivitami. Město Třebíč začalo v srpnu 2020 zpracovávat plán udržitelné dopravy města Třebíče. Postupně zapojuje veřejnost, dopravce, odborníky, firmy i organizace, které v Třebíči působí. Nejedná se o zcela první strategický dokument, město už má zpracovanou Koncepci mobility a dopravní obslužnosti města Třebíče a na tento dokument bude navazovat.

Plán udržitelné městské mobility (Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP) popíše současný stav všech módů dopravy ve městě a v blízkém okolí, popíše největší nedostatky a vyzdvihne příležitosti, a především navrhne soubor opatření, které současnou situaci dílčích módů dopravy buď zlepší nebo zajistí, aby se dále nezhoršila.

Více informací na webu www.modernidoprava.trebic.cz.

 

Partneři OHK Třebíč