Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

OHK Třebíč na Facebooku 561 200 427 | 561 200 426 info@ohktrebic.cz

Články

Ministerstvo zahraničí pomáhá s obchodními cestami v době pandemie

Osobní jednání se zahraničními partnery je klíčové pro úspěch českých exportérů na světových trzích. Pandemie koronaviru v tomto ohledu udělala mnoha tuzemským společnostem „čáru přes rozpočet“. Ministerstvo zahraničí proto pomáhá zástupcům firem, aby se mohli vydat na obchodní cesty do dalších zemí navzdory omezujícím opatřením a aby do Česka naopak mohli přicestovat jejich zahraniční partneři.

Ministerstvo navíc nově nabízí bezplatnou službu pro podnikatele „Obchodní cesty“. „Nová služba pomůže českým firmám třeba s vízy i tam, kde země aktuálně potřebné dokumenty nevydávají, pomůže s výjimkami z povinné karantény při obchodních cestách do zahraničí nebo naopak s přicestováním klíčového partnera ze země, odkud to není v současné situaci standardně do ČR možné,“ řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček.

Kontaktním místem pro podnikatele je v rámci nové služby Sekce ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí ČR. Dotazy a žádosti o pomoc mohou podnikatelé zasílat na e-mail obchodnicesty@mzv.cz.

NALÉHAVÁ SITUACE

Náměstek ministra zahraničí Martin Tlapa upozorňuje, že současná situace je velmi naléhavá. Česká ekonomika se vyznačuje mimořádně silnými mezinárodními vazbami, bariéry ve světovém obchodu ji zasahují citelněji než mnohé další země. Podle Martina Tlapy je důležité, abychom si v Česku udržovali schopnost vytvářet a zachovávat pracovní místa, která je na mezinárodním obchodu do značné míry závislá. „Chceme se v maximální možné míře vyhnout tomu, abychom ztráceli možnost obchodních jednání se zahraničními partnery v Česku nebo v jejich zemích,“ zdůraznil náměstek. Cesty jsou důležité nejen kvůli uzavírání nových kontaktů, ale například také vzhledem k potřebě instalovat zařízení z Česka v zahraničních závodech nebo naopak inspekčních cest ze zahraničí, kdy si partneři ověřují nabídku českých firem přímo v tuzemsku.

Ministerstvo zahraničí od začátku první vlny pandemie podporovalo různé formy „komunikace na dálku“ včetně různých webinářů a online prezentací firem. Čeští ekonomičtí diplomaté v zahraničí pomáhali zprostředkovat kontakty mezi zahraničními a tuzemskými společnostmi. „Jsem přesvědčen, že jsme v řadě případů českým firmám usnadnili jejich situaci, ale důležitá osobní jednání takto pochopitelně zcela nahradit nelze,“ uvedl Martin Tlapa.

Také podle Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR a jednotlivých podnikatelů je omezené cestování za zahraničními zakázkami a obchodními jednáními jedním z hlavních rizik, kterým české firmy v současnosti čelí.

JEDNO KONTAKTNÍ MÍSTO

Martin Tlapa upozorňuje, že dotazy firem ohledně obchodních cest dnes směřují na různé úřady státní správy. „Proto jsme se rozhodli vytvořit jedno kontaktní místo. Firmy se od nás dozvědí, jak mají dále postupovat a my jim zajistíme potřebné informace ve spolupráci s dalšími státními institucemi,“ dodal náměstek. Diplomaté na zastupitelských úřadech přitom zjišťují veškeré informace o momentálních podmínkách cestování a všech omezujících opatřeních kvůli koronavirové krizi.

Zastupitelské úřady se navíc budou snažit v jednotlivých zemí v rámci možností intervenovat právě ve prospěch usnadnění obchodních cest oběma směry.

Ministerstvo zahraničí už má se zprostředkováním obchodních cest značné zkušenosti. Během minulých měsíců například pomohlo řadě firem „přivézt“ do Česka obchodní partnery či spolupracovníky. Ti získali potřebná víza od českých zastupitelských úřadů díky tomu, že jejich cesta byla v zájmu České republiky – a byla takto také vyhodnocena. Víza se v jednotlivých případech podařilo zajistit i zahraničním technikům, kteří v Česku instalovali novou linku, zahraničním manažerům tuzemských firem nebo IT odborníkům.

LETIŠTĚ V SENEGALU, DODÁVKY PRO CUKROVARY V MEXIKU

Pomoc se zařizováním víz se podle obchodního ředitele firmy Transcon Electronic Systems Ilji Mazánka týká také této společnosti, která chystá výstavbu letišť v Senegalu. V současné době jsou na inspekční cestě v Česku zástupci senegalských vládních institucí, kteří navštívili mimo jiné letiště v Hradci Králové, kam firma Transcon také dodávala svá zařízení. Modernizace letišť v Senegalu – fakticky jejich nová výstavba – je největším českým projektem v subsaharské Africe za posledních 50 let.

Ministerstvo zahraničí také tradičně zajišťuje českým firmám potřebné informace, což se v posledních měsících týká nejnovějších opatření v souvislosti s pandemií. Pozitivní zkušenosti má v tomto ohledu také přední světový výrobce převodovek Wikov Gear, v poslední době zvláště z Mexika. Plzeňská firma dodává pohony pro tamní cukrovary, celková hodnota dosavadních zakázek se blíží čtyřem milionům dolarů. Generální ředitel plzeňské firmy Tomáš Zrostlík vysvětluje, že pracovníci firmy potřebují dál do Mexika cestovat kvůli instalaci dalších zařízení. Čeští diplomaté v Mexiku firmě pomáhali se zajišťováním potřebných informací a vyřizováním dokumentů, které středoamerická země vyžaduje.

Ochotu Generálního konzulátu v Chicagu zajistit v případě potřeby podporu zástupcům další plzeňské společnosti Doosan Škoda Power během jejich cesty do USA ocenil manažer společnosti Radek Trněný.

 DESET MODELOVÝCH SITUACÍ

Nově nabízená pomoc v rámci služby „Obchodní cesty“ vychází z deseti modelových situací:

  1. Zástupce české firmy se má účastnit důležité schůzky v zahraničí, ale kvůli pandemii by musel po příjezdu do země nastoupit karanténu s rizikem ohrožení účasti na obchodním jednání.
  2. Zástupce české firmy potřebuje odcestovat do zahraničí z důvodu instalace zakázky – jde o vysoce specializovanou práci nebo servis probíhajících zakázek, o založení firmy, uzavření kontraktu či vyhodnocení investičního záměru. Přijímající země odmítá vydat vstupní vízum a umožnit specialistům vstoupit do země.
  3. Zástupce české firmy musí odcestovat do zahraničí na důležité obchodní jednání. Cílová země je pro občany Schengenského prostoru (tedy i ČR) uzavřena, v běžném režimu přitom platí bezvízový styk.
  4. Česká firma potřebuje, aby do ČR naléhavě přicestoval její klíčový partner ze „třetí země“, potřebuje tedy obratem na zastupitelském úřadu ČR v dané zemi požádat o schengenské „business“ vízum.
  5. Česká firma hodlá zaměstnat studenta ze „třetí země“ po skončení jeho vysokoškolského studia v ČR.
  6. Cizinci (zaměstnanci české společnosti) projíždějící přes další země směrem do ČR se ocitli v nesnázích z důvodu omezování cestování.
  7. Zástupce zahraniční firmy ze země EU potřebuje odcestovat do ČR na důležité obchodní jednání. Do ČR je ale omezen vstup cizinců.
  8. Česká firma hledá nové zaměstnance v zahraničí např. skrze vládní program cílené ekonomické migrace, na zaměstnanecké karty, modré karty či zácvik nebo firma hledající sezónní pracovníky.
  9. Zástupce české firmy ztratil cestovní pas s platným vízem v zahraničí či byl během pobytu okraden a byl mu odcizen cestovní doklad s pobytovým oprávněním v dané zemi.
  10. Zástupce české firmy nestihl odcestovat ze zahraničí zpět do ČR, nyní mu končí platnost víza/pobytového oprávnění, letecké spoje z dané země do Evropy buď nejsou, nebo jsou zásadně omezeny.

„Pro každou z modelových situací máme připraveno možné řešení. Například může jít o pomoc formou intervence na velvyslanectví či konzulátu dané země. Žádost podnikatelů, kterou je možné poslat e-mailem na adresu obchodnicesty@mzv.czby měla obsahovat také kontakt, aby se s dotyčným mohli moji kolegové zpětně spojit. Standardně by to měli udělat do 12 hodin od chvíle, kdy dotaz obdržíme,“ uvedl šéf české diplomacie Tomáš Petříček.

Zdroj: www.export.cz

Partneři OHK Třebíč