Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

OHK Třebíč na Facebooku 561 200 427 | 561 200 426 info@ohktrebic.cz

Články

Do boje s koronavirem se zapojila i hospodářská komora

Koronavirová krize zasáhla život každého z nás. Zaměstnavatelům, ale v návaznosti na to i jejich zaměstnancům, se snažila pomáhat také Hospodářská komora ČR (HK ČR), která vládě předkládala návrhy, jak bezprecedentní situaci čelit.

 

„HK ČR navrhla vládě přes třicet opatření, z nichž naprostá většina byla akceptována,“ vysvětlil předseda představenstva Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina (KHK KV) Richard Horký. „Dále vypracovala dvacet bodů, které si kladly za cíl podnikatelům usnadnit situaci a připomenout odpovědným místům jejich potřeby. Tyto body se například zabývaly bezúročnými půjčkami, prodloužením programu Antivirus, prominutím DPH za dobu nouzového stavu či zrušením záloh daně z příjmů. K tomu pro podnikatele vytvořila desatero rad, které sloužily jako inspirace, jak překonat koronavirovou krizi.“

V tvůrčích kancelářích HK ČR vzniklo také osm příruček „Jak na to“, které obsahovaly otázky a odpovědi s nejdiskutovanějšími „podnikatelskými“ tématy o koronaviru, a předkládala vzory smluv a žádostí nutných pro komunikaci s úřady.

„Vznikla ale také řada projektů jako Zachraň práci, Vyrábějme v Česku, Podejto za mě. Například projekt Zachraň práci se zabýval možností sdílet zaměstnance mezi firmami – tedy možností přidělit zaměstnance z firmy, která momentálně musela zastavit činnost, do podniku, jenž zaměstnance naopak nutně potřebuje, aby mohl navýšit výrobu,“ doplnil Horký, který zároveň uvedl, že iniciativy se chopili i samotní podnikatelé: „Mnoho z nich okamžitě změnilo výrobu, takže oděvní firmy třeba začaly šít roušky. Technologické firmy, mezi něž patří i třebíčská firma MICo, se zase zaměřily na vývoj a výrobu zdravotnické techniky, jako jsou třeba ventilátory. A mnoho z nich samozřejmě pomohlo také finančně například nemocnicím.“

Mezi ty, které pomohly nemocnicím, patřila mimo jiné i Okresní hospodářská komora Třebíč, která Nemocnici Třebíč darovala 100 tisíc Kč a Horkého firma TTS, která Nemocnici Třebíč věnovala milion korun a také velkou nádrž na 30 tisíc litrů nafty, která v případě energetické krize nemocnici umožní pracovat asi týden jen za pomoci agregátů.

Důležité odkazy

·        speciální webové stránky www.komora.cz/koronavirus, které jsou každý den několikrát aktualizovány a doplňovány o nové informace

·        Opatření prosazovaná Hospodářskou komorou ČR v souvislosti s hrozbou koronaviru -https://www.komora.cz/opatreni-prosazovana-hk-cr/

·        Dvacatero požadavků HK ČR pro podnikatele postižené přímo či nepřímo koronavirem - https://www.komora.cz/pozadavky-hkcr/

·        https://www.komora.cz/zachranpraci/

·        https://www.komora.cz/vyrabejmevcesku/

 

 

 

Partneři OHK Třebíč