Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

OHK Třebíč na Facebooku 561 200 427 | 561 200 426 info@ohktrebic.cz

Články

OHK Třebíč věnuje nemocnici 100 tisíc Kč

S ohledem na složitou situaci způsobenou koronavirem COVID-19 se představenstvo Okresní hospodářské komory Třebíč (OHK Třebíč) rozhodlo podpořit Nemocnici Třebíč, p. o., částkou 100 tisíc korun. OHK Třebíč, která je do značné míry závislá na příspěvcích partnerů, tuto částku může poskytnout díky mimořádným úsporným opatřením.

„Nemocnice Třebíč je jedním z našich členů. Nejedná se o podnikatelský subjekt, ale příspěvkovou organizaci, která je zřizována Krajem Vysočina. My ji chápeme jako v této chvíli nejdůležitější instituci na Třebíčsku pro boj s koronavirem, který tolik ovlivnil naše životy,“ vysvětlil předseda představenstva OHK Třebíč Ing. Richard Horký. „Chtěl bych poděkovat všem partnerům za příspěvky pro OHK Třebíč, protože bez nich bychom nyní nemocnici nemohli podpořit.“

Partneři OHK Třebíč