Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

OHK Třebíč na Facebooku 561 200 427 | 561 200 426 info@ohktrebic.cz

Články

Kulatého stolu s KHNP se zúčastnila i hospodářská komora

V úterý 24. září se v Hrotovicích uskutečnil kulatý stůl Energetického Třebíčska a korejské společnosti KHNP. Viceprezident KHNP se svými kolegy představil technický projekt pro výstavbu v Dukovanech a také aktivity, které v České republice organizují a dále své plány spolupráce.

Účastníci měli možnost se seznámit a pobavit s manažery KHNP, kteří působí v Praze. „Jsem velmi rád, že firmy i starostové mají zájem, v sále se nás sešlo přes osmdesát a debata byla velmi konstruktivní. Musíme si uvědomit, že stojíme na počátku největší investice v České republice a náš region a naše firmy se na to musí připravit. Proto pořádáme kulaté stoly, informujeme samosprávy a udržujeme kontakty s potenciálními dodavateli výstavby,“ vysvětlil předseda Energetického sdružení Vítězslav Jonáš. Zástupcům firem se také představil nový viceprezident KHNP Sangdon Kim, který má ve své gesci zahraniční projekty a také projekt v České republice. Právě s ním předseda Okresní hospodářské komory Třebíč Richard Horký jednal o možnostech zapojení místních firem do výstavby.

Pokud vyhrají tendr, chtějí zapojit ve velkém české firmy

Sangdon Kim zdůraznil, že si je dobře vědom tradice českého průmyslu a v případě, že by tendr vyhráli, počítají s velkým zapojením nejen místních firem, ale také firem z ostatních krajů České republiky. S mnohými českými firmami jsou v kontaktu, s některými uzavřeli memoranda o spolupráci. Jsou mezi nimi i členové Energetického Třebíčska a hospodářské komory.

Na výstavbu se připravují obce i města

Do konce letošního roku lze očekávat podepsání rámcové smlouvy mezi státem a ČEZem.

Pavel Pacal, starosta Třebíče, připomněl, že stavební povolení pro nový jaderný zdroj bude vydávat třebíčský stavební úřad. „Není jednoduché vyznat se v legislativní džungli, proto úředníci procházejí školením a pečlivou přípravou, aby celý proces šel hladce,“ potvrdil starosta. Moravský Krumlov připravil nové pozemky pro rodinné domy v lokalitě Novosady a výrazně investoval do modernizace základních škol. „V současné době rekonstruujeme zámek a budou tam také prostory pro kancelářské zázemí,“ sdělil Tomáš Třetina, starosta Moravského Krumlova.

První setkání a představení KHNP v regionu se uskutečnilo v květnu 2017 v Třebíči na kulatém stole pořádaném Energetickým Třebíčskem. Třetím rokem pořádá firma v regionu dobrovolnické aktivity. Významná je také jejich podpora třebíčskému hokeji, jsou generálním partnerem SK Horácká Slavia Třebíč, přispěli Nemocnici Třebíč a také školám na nákup pomůcek. 

Důležité termíny pro výstavbu nových bloků v Dukovanech

·         prosinec 2019         Dokončení rámcové smlouvy a prováděcí smlouvy mezi státem,  

                                              ČEZ a EDU II

·         březen 2021            Povolení k umístění od Státního úřadu pro jadernou

                                              bezpečnost             

·         2021                        Zahájení výběru dodavatele.                                                          

·         prosinec 2021         Územní rozhodnutí o stavbě

·         2029                        Stavební povolení pro nové jaderné bloky

 

 

Partneři OHK Třebíč