Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

OHK Třebíč na Facebooku 561 200 427 | 561 200 426 info@ohktrebic.cz

Články

Merkurova medaile

Dne 22. května 2019 v Aquapalace Hotel Prague v Čestlicích byla udělena prezidentem HK ČR Vladimírem Dlouhým zlatá Merkurova medaile in memoriam Ing. Jiřímu Křivanovi. Ocenění převzala jeho dcera Mgr. Markéta Šafránková Křivanová.

Ing. Jiří Křivan působil ve funkci ředitele ČSAD Třebíč, které následně po revoluci zprivatizoval. Poté pokračoval v podnikání v oboru dopravy a dalších činnostech s dopravou souvisejících, v roce 1991 otevřel první čerpací stanici Shell ještě v tehdejším Československu. Pan Křivan od roku 1996 jako předseda OHK Třebíč rozvíjel podnikatelské prostředí a jeho snahou byl také rozvoj regionu, když za důležité považoval rozvoj vzdělávání. Proto inicioval založení Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. v roce 2001, když byl jejím zakladatelem společně s Městem Třebíč a OHK Třebíč. Nadále pokračoval i v rozvíjení podnikatelských aktivit v zahraničí, svůj zájem zaměřil zejména na obchod s Běloruskem. Díky svým nejen obchodním aktivitám se v roce 2009 stal Honorárním konzulem Běloruské republiky v ČR.

Hospodářská komora České republiky udělila v roce 2019 celkem 42 Merkurových medailí. Z celkového počtu bylo uděleno 15 zlatých, 18 stříbrných a 9 bronzových medailí.

Zlatý Merkur má formu čestné medaile, která nese jméno římského boha obchodu Merkura, jenž se stal symbolem pro komorové hnutí. Zlatá medaile má nejvyšší hodnotu, udělovány jsou i bronzové a stříbrné varianty. Většina komor na světě včetně HK ČR používá ve svém znaku jeho symboliku. Merkurovo jméno je odvozováno od latinského merx, tedy „zboží“, což se přeneslo i do dnešních jazyků (např. komerce nebo ang. merchant, fr. commerçant či marchand, šp. marchante = obchodník). Merkurův chrám v Římě vznikl v roce 495 př. n. l. během hospodářské krize a s ním byla založena i první obchodní komora na světě – Viri Mercuriales.

 

Partneři OHK Třebíč