Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

OHK Třebíč na Facebooku 561 200 427 | 561 200 426 info@ohktrebic.cz

Články

Obchodní mise v Peru

Okresní hospodářská komora Třebíč zaštítila pro skupinu svých 15 členů tradiční obchodní misi, která měla za cíl tentokrát jihoamerické Peru. Misi vedl Ing. Richard Horký, předseda představenstva OHK Třebíč a organizačně zajišťoval Milan Šťastný z firmy Kapucín. Veškeré finanční náklady nesou účastníci mise.

Po příletu do hlavního města Limy se uskutečnilo jednání na českém velvyslanectví s obchodní radovou Radkou Sibille. Paní obchodní radová byla seznámena s činnostmi jednotlivých firem, které se mise účastní, a následně představila možnosti pro podnikání v Peru a případnou pomoc ze strany velvyslanectví. Zmíněna byla i současná obchodní bilance České republiky a Peru s příklady konkrétních obchodních vztahů a energetický mix. Co se týká výroby elektřiny, je v Peru jasně dominantní zemní plyn (46,5%) a konvenční hydroelektrárny (45,8%). Obnovitelné zdroje čítají pouhých 5% a hlavní podíl na nich mají větrné elektrárny (2,2%), následované nekonvenčními hydroelektrárnami (1,1%) a solární energií (0,8%). Plán vlády původně byl zajistit do r. 2013 podíl obnovitelných zdrojů energie na 5%. To se ovšem nepovedlo a až v roce 2017 se tomuto číslu přiblížili s 4,9 procenty. Podle současných plánů má v roce 2040 Peru  využívat obnovitelné zdroje z 20 %.

Ing. Richard Horký se za firmu TTS Energo zajímal o možnosti využití biomasy v Peru. Trh s biomasou není v Peru příliš rozvinutý. Tato oblast však má značný potenciál (odhaduje se až 3000 MW) a některé společnosti už mají povolení na zkoumání tohoto sektoru. Investice v této oblasti jsou však značně finančně náročné. Největší zdroj energie biomasy pochází z listů žluté kukuřice, cukrové třtiny, bagasy, odpad z bavlny, rýžové slupky a stébla a odpad z chřestu.

Následně proběhla pracovní večeře se zástupkyní velvyslance a konzulkou Janou Doležalovou, se kterou se dále za velvyslanectví zúčastnili Martin Krčmář a Petr Balcařík. V průběhu pracovní večeře se zástupci jednotlivých firem představili a seznámili paní konzulku s činností svých subjektů a předali propagační materiály o svých firmách. Hlavním tématem pracovní večeře byl chronický nedostatek pracovních sil v České republice a možnosti využití pracovní síly z Peru. Konkrétní případy už existují a paní konzulka přislíbila aktivní pomoc při zprostředkování pracovních víz do ČR. Jako pilotní projekt bylo dohodnuto vytipovat a následně vyřídit pracovní víza pro 1-2 kuchaře do Hotelu Atom a Třebíčské cateringové společnosti.

O tom, že Peru je v zájmu obchodních vztahů České republiky svědčí i to, že v dubnu přijede s početnou environmentální podnikatelskou delegací ministr životního prostředí Richard Brabec.

 

Partneři OHK Třebíč