Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

OHK Třebíč na Facebooku 561 200 427 | 561 200 426 info@ohktrebic.cz

Články

Adventní setkání členů OHK Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč už řadu let pro své členy připravuje tradiční Adventní setkání. To letošní se uskutečnilo 29. listopadu v sále třebíčského Hotelu Atom, který byl již zcela vyzdoben v duchu blížících se Vánoc.

Více než sto členů OHK Třebíč a hostů přivítal předseda představenstva Richard Horký, k němuž se krátkou zdravicí připojili také poslankyně Parlamentu České republiky Monika Oborná, starosta města Třebíče Pavel Pacal a předseda Energetického Třebíčska Vítězslav Jonáš. Mezi přítomnými hosty dále nechyběli zástupci partnerských měst a obcí a také nově zvolená senátorka za Třebíčsko Hana Žáková.

Po úvodních slovech následovala krátká prezentace činnosti OHK Třebíč v uplynulém roce. Hosté si tak mohli připomenout významné akce, jakými byly například lednový společenský ples, červnové setkání členů či veletrh vzdělávání Didacta.

Dalším bodem programu bylo předání certifikátů novým členům OHK Třebíč a poděkování partnerům za spolupráci a podporu v tomto roce.

Oficiální část programu plynule přešla do neformální části s občerstvením a ochutnávkou vín, kterou zpříjemnila cimbálová muzika Galán.

 

 

 

 

Partneři OHK Třebíč