Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

OHK Třebíč na Facebooku 561 200 427 | 561 200 426 info@ohktrebic.cz

Články

Pracovní zkušenosti studentů OA a HŠ Třebíč získané v Portugalsku a Irsku

Prostřednictvím projektu č. 2017-1-CZ01-KA116-034738 realizovaného v rámci programu Erasmus+ měli studenti Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč možnost vycestovat za zahraničními zkušenostmi na pracovní stáže do Portugalska a Irska.

Obě stáže se uskutečnily v září letošního roku a vycestovalo celkem 22 studentů z oborů Obchodní akademie, Cestovní ruch, Hotelnictví, Kadeřník a Reprodukční grafik. Před odjezdem museli studenti absolvovat přípravný kurz angličtiny a byli současně posuzováni i v dalších oblastech. Z nemalého počtu přihlášených byli vybráni ti, kteří v rámci svého oboru uspěli v hodnocení nejlépe. Zatímco na stáž do Irska jsme vyjížděli již v předchozích létech a věděli jsme, co nás čeká, do Portugalska jsme jeli úplně poprvé a s velkým očekáváním. Obě přijímající organizace se po celou dobu našeho pobytu o nás vzorně staraly a vše proběhlo na vysoké úrovni.

Pro většinu stážistů byl prvním velkým zážitkem již let do irského Dublinu nebo portugalského Porta, kde si nás přijímající organizace vyzvedly a dovezly na místo ubytování. Následující den byli studenti uvedeni do svých pracovních pozic. Všichni vykonávali praxi v rámci svého oboru a dle jednotek učení ECVET. Studenti Obchodní akademie pracovali v podnicích, kde zajišťovali různé administrativní činnosti, studenti Cestovního ruchu pracovali v cestovních kancelářích, kde vytvářeli letáky, zjišťovali informace o zadaných destinacích, komunikovali se zahraniční klientelou a zajišťovali letenky, studentky oboru Hotelnictví obsluhovaly hosty v restauraci nebo vykonávaly přípravné práce v kuchyni, student oboru Kadeřník pracoval v kadeřnické provozovně a studenti oboru Reprodukční grafik se seznámili s novými technologickými postupy a zařízeními v tiskárně. Na konci stáží obdrželi účastníci cenné „Osvědčení o absolvování praxe“ vydané v tamních podnicích a organizacích a dále „Europass“ v českém a anglickém jazyce.  Oba dokumenty budou velkým přínosem pro jejich další profesní či studijní život.

Ve svém volném čase měli stážisté možnost poznat místní kulturu a kuchyni, dozvěděli se spoustu informací o dané destinaci, měli možnost prohlédnout si pamětihodnosti v portugalském městě Braga či irském Dublinu a blízkém okolí. Příjemným zážitkem byly také výlety k moři.

Pro naše studenty jsou stáže vždy velkou životní zkušeností, kde se učí nejen samostatnosti a zodpovědnosti, ale kde poznají i styl práce v zahraničí a získají nové poznatky ve svém oboru. V cizojazyčném prostředí jsou pak nuceni sami komunikovat, své znalosti anglického jazyka si ověřují v reálných situacích a současně si prohlubují své jazykové a odborné dovednosti v praxi.

Ze stáže si studenti odvezli spoustu krásných vzpomínek, zážitků a zkušeností, a za to vše děkujeme vedení naší školy, které prostřednictvím programu Erasmus+ získává velké množství finančních prostředků a umožňuje tak každoročně desítkám studentů školy vycestovat do zemí Evropské unie a zvyšovat tím úspěšnost mladých lidí na evropském trhu práce.

Stáže pro naše studenty byly spolufinancovány z programu Evropské unie  Erasmus+.
Veškerá sdělení vyjadřují pouze názor autora, Národní agentura a Komise neodpovídá za uvedené informace.

 

 

Partneři OHK Třebíč