Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

OHK Třebíč na Facebooku 561 200 427 | 561 200 426 info@ohktrebic.cz

Články

Žáci Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč absolvovali stáže v Rakousku a Španělsku

V měsících březen a duben uskutečnila Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč pro své žáky dvě pracovní stáže ve španělské Malaze a v rakouském městě Klagenfurt za podpory programu Erasmus+. Do Španělska vycestovalo deset žáků a do Rakouska 11, a to z různých oborů školy – obchodní akademie, gastronomie a hotelový management, cestovní ruch, reprodukční grafik.

 

V Rakousku žáci absolvovali pracovní praxi v překrásných luxusních hotelech a v horských oblastech v okolí města Klagenfurt. Zde se měli možnost učit nejen novým pracovním dovednostem v provozu hotelů, ale také obecným pracovním návykům, plánování volného času, měli možnost zlepšovat své dovednosti v oblasti německého i anglického jazyka. Žáci rovněž měli příležitost pracovat i s jinými účastníky programu Erasmus+ z různých zemí, např. z Lotyšska či Litvy. Dvě žákyně z oboru reprodukční grafik absolvovaly praxi v reklamní agentuře, kde vytvářely design obrázků na trička a další reklamní předměty. Tato děvčata bydlela i pracovala přímo v Klagenfurtu, malebném městečku obklopeném horami a ze západní strany přímo navazujícím na jezero Wörthersee.

Ve španělské Malaze žáci dostávali práci, na které si mohli vyzkoušet svoje praktické dovednosti a jazykové schopnosti. Právě rozvoj jazykových dovedností v reálných situacích mimo školu patří na stážích v zahraničí ke klíčovým součástem pobytu. V tomto směru byli žáci na stáž vybráni a připraveni velice dobře. Ve všech situacích si poradili a byli schopni domluvit se v práci, doptat se na cestu či pohovořit s místními lidmi. Žáci oboru cestovní ruch pracovali v cestovních agenturách, kde pomáhali s agendou podniku, jedna žákyně pracovala jako průvodkyně. Po odborné stránce se žáci mohli seznámit se stylem práce v jiné zemi a porovnat svoje zkušenosti z praxe v České republice. V neposlední řadě poznali kulturu jiné země, místní zvyky, jídlo a způsob života. O víkendech žáci navštěvovali místní památky, muzea i místa v okolí Malagy – Camino del Rey, Cordobu či Mijas.

Všichni žáci plnili úkoly zadané vedoucími pracovníky na přidělených pracovních místech, pracovali na získání dovedností aktivně a samostatně řešit problémy, samostatně vyhledávat informace a učili se efektivně komunikovat se zaměstnavateli, kolegy, klienty/hosty i navzájem mezi sebou. Žáci získali velmi dobrá hodnocení od svých vedoucích a sami také hodnotí stáže jako cennou životní zkušenost. Na konci pobytu žáci obdrželi Europasy a Certifikáty o absolvování zahraniční stáže, které jsou přínosné pro jejich budoucí profesní i další studijní život. Všem by stáž v zahraničí doporučili, a pokud by se jim naskytla příležitost, rádi by si podobnou zkušenost zopakovali v budoucnosti                                                                

Stáže pro žáky byly spolufinancovány z programu Evropské unie Erasmus+.

Veškerá sdělení vyjadřují pouze názor autorů, Národní agentura a Komise neodpovídá za uvedené informace.

Mgr. Kamil Novák
Mgr. Zuzana Kratinová
Mgr. Iveta Pejchalová

 

 

 

 

 

 

 

Partneři OHK Třebíč