Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

OHK Třebíč na Facebooku 561 200 427 | 561 200 426 info@ohktrebic.cz

Články

Osvědčení o zásahu vyšší moci

AKTUÁLNĚ PRO PODNIKATELE POMOC HK ČR v rámci vydávání OSVĚDČENÍ O ZÁSAHU VYŠŠÍ MOCI v době nouzového stavu způsobeného pandemií COVID-19.

Postup k vydávání osvědčení o vyšší moci

  1. Co je osvědčení o zásahu vyšší moci  – osvědčení o tom, že společnost nemohla splnit své smluvní závazky, za což ji mohou hrozit sankce ve prospěch smluvního partnera, protože jí v tom zabránily určité okolnosti, jejichž vznik nemohla ovlivnit ani je odvrátit, události, které nastaly nezávisle na její vůli, jako např. povodně a jiná živelná událost, válka, stávka, nezaviněná havárie apod. Osvědčení je možné využít pro případné vyrozumění obchodního partnera nebo i soudní a mediační řízení.
  2. Kdo může žádat o osvědčeníosvědčení je možné vystavit žadateli, který je zapsán v zákonem stanovené evidence (např. česká společnost, pobočka zahraniční společnosti), který má smluvní vztah se zahraničním subjektem.
  3. Kdo může vydat osvědčení o zásahu vyšší mociosvědčení o zásahu vyšší moci je oprávněna vydat pouze Hospodářská komora České republiky – kontakt: certifikáty@komora.cz. Po zaslání objednávky budete kontaktováni pro upřesnění požadovaných dokladů a informací k vystavení certifikátu o zásahu vyšší moci.
  4. Jaké dokumenty potřebuji k doložení zásahu o vyšší mocido objednávky v kategorii poznámka je nutné uvést stručný popis události, respektive skutečnosti, kterou chce žadatel osvědčením o vyšší moci potvrdit. V konkrétních situacích bude nutné doložit smluvní dokumentaci, která prokáže daný smluvní vztah. Vždy bude nutné posoudit každý případ jednotlivě, zda na něj opatření stavu nouze vyhlášeného vládou měla vliv.
  5. Jaké potvrzení potřebuji k prokázání vyšší mocivyhlášení stavu nouze či omezení pohybu jsou nařízeny usnesením vlády. Lze přiložit usnesení vlády nebo alespoň číslo konkrétního usnesení (podle toho, který zákaz měl za následek nesplnění smluvních povinností).
  6. Koronavirus a české právopandemii virové choroby COVID-19 můžeme podřadit pod případy vyšší moci (vis maior). Jde o objektivní jev, nad nímž nemáme kontrolu a který nemůžeme ovlivnit. Na základě vyšší moci se můžete např. zprostit povinnosti k náhradě škody, jestliže bude prokázáno, že jde o mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku, která vznikla nezávisle na vaší vůli.
  7. Cena osvědčení – vystavení osvědčení je zpoplatněno. V rámci vyhlášení nouzového stavu je poskytnuta sleva až do 50% pro osvědčení o zásahu vyšší moci. Ceník naleznete zde.

S ohledem na personální kapacitu úřadu HK ČR se osvědčení o zásahu vyšší moci vystavují pouze ve lhůtách do 7 nebo nad 7 pracovních dní. Děkujeme Vám za pochopení.

Partneři OHK Třebíč