Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

OHK Třebíč na Facebooku 561 200 427 | 561 200 426 info@ohktrebic.cz

Články

V Třebíči se po roce opět konalo krajské kolo soutěže T-Profi

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina ve spolupráci s Hospodářskou komorou České republiky zorganizovala dne 12. února 2020 v prostorách Ekotechnického centra Alternátor v Třebíči II. ročník krajského kola odborné soutěže „T-PROFI – TALENTY PRO FIRMY“. Jedním z hlavních cílů soutěže je přilákat děti k technickému vzdělávání, aktivně podpořit polytechnickou výuku, posílit kvalitu odborné přípravy a propagovat příklady dobré praxe – spolupráci zaměstnavatelů se středními a základními školami.

Úkolem pěti soutěžních týmů (družstva složená ze tří žáků 5. třídy základní školy, tří studentů 2. ročníku střední školy a kapitána družstva, kterým je zástupce firmy) bylo sestrojení funkčního modelu jeřábu ze stavebnice Merkur podle montážního návodu.

 Porota kromě dodržení časového limitu a splnění podmínky funkčnosti modelu hodnotila také přesnost sestrojení, soulad s projektovou dokumentací, zapojení všech členů týmů a další kritéria.

Vítězství si v letošním roce odnesl domácí třebíčský tým zastoupený firmou Výtahy, s. r. o. a složený z žáků Základní školy Třebíč, Benešova 585 a Střední průmyslové školy Třebíč. O druhé místo se díky shodnému počtu bodů dělil tým zastupující okres Žďár nad Sázavou (COMPAS robotika, s. r. o. , ZŠ Zámek Žďár nad Sázavou a VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou) a tým zastupující okres Jihlava (BOSCH DIESEL s. r. o. , ZŠ Evžena Rošického Jihlava, Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava).

Dalšími účastníky soutěže byly týmy z okresů Pelhřimov (Conteg spol. s r. o., ZŠ Komenského Pelhřimov, SPŠ a SOU Pelhřimov) a Havlíčkův Brod (Galatek a. s., ZŠ Vlastějovice, Gymnázium, SOŠ a VOŠ Leden n. Sázavou).

Jako odměnu za účast v soutěži obdrželi všichni soutěžící power banky a členové vítězného týmu obdrželi navíc sady šroubováků, které do soutěže věnovala firma Wera Werk s. r. o.

Třebíčský tým si svým vítězstvím zajistil postup do celorepublikového finále, které se uskuteční 16. dubna 2020 v Praze.

 

Partneři OHK Třebíč