Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

OHK Třebíč na Facebooku 561 200 427 | 561 200 426 info@ohktrebic.cz

Články

Prezident Hospodářské komory ČR navštívil Vysočinu

Na Vysočinu přijel 13. listopadu prezident Hospodářské komory České republiky Vladimír Dlouhý. S představiteli Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina (KHK KV) navštívil dvě významné firmy v regionu, setkal se se zástupci Kraje Vysočina a nakonec se zúčastnil inspirativní debaty věnované tématu 30 let svobodného podnikání.

Návštěvu na Vysočině zahájil Vladimír Dlouhý v textilní firmě Pleas a. s. v Havlíčkově Brodě, kde po krátké prezentaci historie firmy měl spolu s předsedkyní představenstva Okresní hospodářské komory (OHK) Havlíčkův Brod Ludmilou Dočkalovou a ředitelkou KHK KV Petrou Polákovou možnost zhlédnout všechny výrobní činnosti na úseku pletárny, barevny a konfekce. Následně společně s předsedou KHK KV Richardem Horkým a předsedou představenstva OHK Jihlava Jaroslavem Huňáčkem zavítal do firmy Jipocar, která je zaměřená na služby v oblasti dopravy a logistiky. Zde delegace měla mimo jiné možnost prohlédnout si plně automatizovaný sklad.

Po prohlídkách těchto dvou firem následoval společný oběd se členy Rady Kraje Vysočina, předsedou představenstva KHK KV Richardem Horkým, dalšími členy představenstva a předsedou spolku Energetické Třebíčsko Vítězslavem Jonášem. V reprezentativních prostorách Klášterního refektáře v Hotelu Gustav Mahler v Jihlavě přítomní debatovali o školství, energetice, možnostech exportu, a hlavně o nedostatku pracovníků, které místní podnikatele a firmy velmi tíží. Významná část diskuse se týkala rozšiřování Jaderné elektrárny Dukovany o další bloky, které Vladimír Dlouhý po celou dobu své funkce prezidenta HK ČR velmi aktivně podporuje.

Svoji návštěvu na Vysočině ukončil Vladimír Dlouhý vystoupením na inspirativní debatě, kterou pořádala OHK Pelhřimov a konala se v místní Dub Gallery. Sem ho doprovodil Richard Horký spolu s předsedou představenstva OHK Pelhřimov Martinem Plachým a se zdejšími podnikateli a občany hovořil například o ekonomické transformaci v naší zemi po roce 1989 nebo aktuální hospodářské situaci.

Partneři OHK Třebíč