Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

OHK Třebíč na Facebooku 561 200 427 | 561 200 426 info@ohktrebic.cz

Články

Třebíčská hospodářská komora patří k největším v republice

V pondělí 29. dubna se uskutečnilo setkání členů Okresní hospodářské komory Třebíč. Počtem členů patří třebíčská komora mezi největší okresní komory v České republice. Sdružuje 237 podnikatelů a živnostníků. Řady rozšířilo dalších osm členů, mezi nimi například výrobce nářadí Wera Werk nebo Vítězslav Škoda, který provozuje farmu v Odunci a věnuje se rostlinné i živočišné výrobě.

Členové na setkání zvolili za předsedu Richarda Horkého, místopředsedou se stal Jan Hejátko a Petr Škarabela. Vybrali také své zástupce, kteří budou Třebíč reprezentovat na členské schůzi Krajské hospodářské komory Vysočina, jenž se koná v polovině května v Jihlavě. Dále zvolili delegáty, kteří pojedou na celorepublikový sněm Hospodářské komory ČR koncem května do Prahy. Za Třebíč pojede předseda Richard Horký a Petr Škarabela.

Společné aktivity spojují

Ředitelka třebíčské hospodářské komory Petra Maštalířová představila členům dosavadní aktivity a také plány na další období. Mezi pravidelné a tradiční akce patří ples, který komora pořádá ve spolupráci s městem Třebíč, Nemocnicí Třebíč a Energetickým Třebíčskem. Vloni se poprvé uskutečnil tenisový turnaj členů a pokračovat bude i letos. Členové představenstva třebíčské komory zorganizovali setkání s podnikateli v Hrotovicích a chtějí pokračovat v těchto výjezdních zasedání i v dalších městech na Třebíčsku.  „Pokračujeme ve vydávání Výletních novin, které distribuujeme po celém regionu i za jeho hranice,“ dodal Richard Horký. I pro letošní rok připravuje komora veletrh vzdělávání Didacta a semináře pro členy na vybraná a aktuální témata.

Starosta Třebíče podnikatelům představil plány radnice

Starosta Pavel Pacal seznámil podnikatele i živnostníky s investičními a rozvojovými plány města pro aktuální volební období. Mezi prioritami je řešení parkovacích míst, stavba obchvatu města, příprava průmyslové zóny Rafaelova II, plošné opravy silnic v Třebíči a také revitalizace Karlova náměstí. Také jim poděkoval za to, že se podílejí na zajišťování služeb a řešení potřeb občanů města i širokého okolí.

 

Foto a text: Eva Fruhwirtová

 

Partneři OHK Třebíč