Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Dotace & granty

Inovační vouchery 2022

Popis:
Podpora inovačních aktivit firem prostřednictvím nákupu služeb souvisejících s vývojem popř. inovací produktu, služby nebo procesu, a to i ve vazbě na digitalizaci a zavádění konceptu Průmyslu 4.0, od vědecko-výzkumných institucí, případně jiných expertních organizací.

Partneři OHK Třebíč