Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Dotace & granty

S-podnik

Zvýhodněné úvěry v programu S-podnik usnadňují sociálním podnikům financování investičních projektů zaměřených na zahájení či rozvoj podnikatelské činnosti. Projekty lze realizovat kdekoliv na území ČR včetně hlavního města Prahy. Program je financován z ESI fondů v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Příjem žádostí o podporu bude zahájen 1. 12. 2019.

Jaký úvěr nabízíme?

  • bez úroku a bez poplatků,
  • výše úvěru 650 tis. až 25 mil. Kč,
  • až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu,
  • splatnost až 12 let,
  • odklad splátek až 3 roky.

Na co jej můžete použít?

  • k pořízení strojů a zařízení (nové, repasované i použité),
  • k pořízení či technickému zhodnocení staveb využívaných k podnikatelské činnosti,
  • k pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – např. licence, software, technologické postupy apod.

Pro koho je určen?

pro podnik splňující tyto podmínky:

  • je drobným, malým nebo středním podnikem, který již podniká či zahajuje podnikání v některém z podporovaných odvětví,
  • veřejně se hlásí k definici sociálního podniku (případně již je sociálním podnikem) v souladu s podmínkami uvedenými v příloze č. 2 Výzvy.


Partneři OHK Třebíč