Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Dotace & granty

EXPANZE - záruky

Program EXPANZE – záruky usnadňuje malým a středním podnikatelům přístup k provozním a investičním úvěrům od komerčních bank. Projekty lze realizovat kdekoliv na území ČR kromě hlavního města Prahy. Program je financován z ESI fondů v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstva průmyslu a obchodu.

Jakou záruku nabízíme?

 • za provozní a investiční úvěr
 • výše zaručovaného úvěru 4 – 25 mil. Kč
 • až do výše 70 % jistiny zaručovaného úvěru
 • doba ručení až 7 let, resp. až 10 let (je-li úvěr převážně určen na nemovité věci)
 • bez poplatků

Zvláštní podporované aktivity

 • výše zaručovaného úvěru 1 – 40 mil. Kč
 • až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru
 • doba ručení až 12 let

Záruku s těmito parametry lze získat, pokud projekt zahrnuje jednu z následujících aktivit:

 • realizace projektu ve zvýhodněném regionu
 • zavedení/rozvoj vysokorychlostního internetu
 • efektivní využívání vody v průmyslu
 • zpracování dřeva poškozeného kůrovcem
 • podnikatelská centra

Na co můžete zaručovaný úvěr využít?

 • k pořízení a financování zásob, včetně drobného hmotného majetku
 • na výdaje na osobní náklady, na nájem prostor, za dodávky elektrické energie, plynu a vody, výdaje na stočné
 • k pořízení nových strojů a zařízení
 • k pořízení a technickému zhodnocení staveb včetně zastavěných pozemků
 • k pořízení technologických postupů, programů a licencí a software

Pro koho je určen?

 • pro malé a střední podnikatele podnikající v oblastech, jako jsou zpracovatelský průmysl, stavebnictví, maloobchod a velkoobchod, doprava a skladování, ubytování, stravování, pohostinství, informační a komunikační činnosti a dalších


Partneři OHK Třebíč