Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Dotace & granty

Inovační vouchery 2018

Grantový program na podporu spolupráce podnikatelských subjektů v Kraji  Vysočina s výzkumnými institucemi za účelem posílení jejich konkurenceschopnosti.

Cílem programu je podpora inovačních aktivit podnikatelských subjektů, zaměřených především na spolupráci s výzkumnou sférou, které zvyšují jejich konkurenceschopnost, zefektivňují komercializaci výsledků výzkumu a vývoje a posilují inovační prostředí v Kraji Vysočina. Především malé a střední podniky nemají v této oblasti silné zázemí, přitom inovační aktivity těchto podnikatelů jsou nezbytným předpokladem pro vytvoření aktivního inovačního prostředí v regionu.

Znění výzvy, formulář žádosti a další dokumenty nutné k podání žádosti naleznete zde, pod ID podpory FV02482. Žádosti lze podávat v termínu od 30. 4. 2018 do 14. 5. 2018

Partneři OHK Třebíč