Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Dotace & granty

EXPANZE

Program Expanze přináší malým a středním podnikatelům zvýhodněné úvěry k financování podnikatelských projektů zaměřených na zahájení či rozvoj podnikání. Projekt lze realizovat kdekoliv na území ČR vyjma Prahy, musí být spolufinancován komerčním úvěrem některého ze smluvních partnerů ČMZRB.

Jaký úvěr nabízíme?

  • bez úroku a bez poplatků
  • výše úvěru 1 - 45 mil. Kč
  • až do výše 45 % způsobilých výdajů projektu
  • s dobou splatnosti až 7 let a s dobou odkladu splátek jistiny až na 3,5 roku
  • s finančním příspěvkem na úhradu úroků komerčního úvěru do výše 1 mil. Kč, pokud je projekt realizován ve zvýhodněném regionu

Na co ho můžete využít?

  • k nákupu nových strojů a zařízení
  • k pořízení či rekonstrukci staveb určených k podnikatelské činnosti
  • k pořízení technologických postupů, programů a licencí a software

Pro koho je určen?

  • pro malé a střední podnikatele, kteří podnikají v oblastech, jako jsou zpracovatelský průmysl, stavebnictví, maloobchod a velkoobchod, doprava a skladování, ubytování, stravování, pohostinství, informační a komunikační činnosti a dalších

 

Podrobnější informace zde.

Partneři OHK Třebíč