Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Dotace & granty

Fond Vysočiny – Inovační vouchery 2014

Žádost je nutno odeslat nejpozději do 30. 5. 2014 (osobně, poštou, e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky)

Grantový program na podporu spolupráce firem z Kraje Vysočina s výzkumnými institucemi za účelem posílení jejich konkurenceschop­nosti

Celkový objem finančních prostředků – 2 000 000,– Kč

Cílem programuje podpora inovačních aktivit v podnicích, bez ohledu na jejich velikost, a tím posílení inovačního prostředí v Kraji Vysočina.

Účelem poskytovaných finančních prostředkůje podpořit spolupráci malých, středních i velkých podniků s vysokými školami, univerzitami či veřejnými výzkumnými institucemi související s přístupem k know-how, jeho využitím a s aplikovaným výzkumem a vývojem.

Příjemci dotace

 –  podnikatelské subjekty se sídlem v ČR, (výsledky daného projektu musí sloužit či budou aplikovány v provozovně podnikatelského subjektu v Kraji Vysočina)  

 – podnikatelské subjekty podnikající dle odvětvové klasifikace CZ-NACE, sekce C – Zpracovatelský průmysl (mimo oddílu 10–12 Potravinářský průmysl) a sekce J – Informační a komunikační činnosti (pouze pododdíl – 58.2 Vydávání software a oddíl 62 – Činnosti v oblasti informačních technologií) jejichž projekt je realizován v rámci činnosti dle odvětvové klasifikace CZ-NACE, sekce C – Zpracovatelský průmysl (mimo oddílu 10–12 Potravinářský průmysl) a sekce J – Informační a komunikační činnosti (pouze pododdíl – 58.2 Vydávání software a oddíl 62 – Činnosti v oblasti informačních technologií).

Výše dotace

Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 50 000,– Kč, maximální výše dotace je 200 000,–  Kč. Minimální podíl příjemce dotace je 20% celkových nákladů u firem do 50 zaměstnanců a 40% celkových nákladů u firem nad 50 zaměstnanců. V rámci jednoho kola grantového programu může žadatel získat podporu pouze jednoho projektu

Časový harmonogram realizace projektu

Projekt bude zahájen po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace a ukončen nejpozději do 31. 12. 2015

Termín podání žádosti o dotaci

Žádost je nutno odeslat nejpozději do 30. 5. 2014 (osobně, poštou, e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky)

Podrobnější informace o výzvě na adrese: http://extranet.kr-vysocina.cz/fv/

Partneři OHK Třebíč