Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Dotace & granty

84. výzva - Prevence vzniku odpadů

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Specifický cíl: 3.1 - Prevence vzniku odpadů

Výzva se vztahuje na individuální integrované projekty v rámci Integrovaných územních investic (ITI).

Mezi hlavní cíle patří snížit množství odpadů z výroby, příprava výrobků na konci životnosti pro opětovné použití a podpora zavádění tzv. systému door-to-door.

Typy podporovaných projektů a aktivit

Podporované aktivity:

  • předcházení vzniku komunálních odpadů.

Příklady podporovaných projektů:

  •  
    • předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů prostřednictvím domácích kompostérů pro občany,
    • předcházení vzniku textilního a oděvního odpadu prostřednictvím sběrné sítě kontejnerů,
    • budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů (např. pro nábytek, textil, BRKO),
    • zavádění tzv. systému „door-to-door“ (systém předcházení vzniku domovních odpadů u občanů, tzv. ode dveří ke dveřím).

Materiály ke stažení zde.

Partneři OHK Třebíč