Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Dotace & granty

Inovační vouchery 2017

Zastupitelstvo Kraje Vysočina vyhlásilo na svém březnovém jednání další ročník grantového programu Fondu Vysočiny - Inovační vouchery. Malé, střední i velké podniky mohou získat podporu ve výši 50 až 200 tis. Kč na spolupráci s vědecko-výzkumným sektorem, jejímž výstupem bude produktová, procesní nebo marketingová inovace. Žádosti o dotaci lze podávat v termínu od 1. do 21. května 2017. 

Oproti minulým ročníkům došlo v letošní výzvě k rozšíření okruhu žadatelů, nově také OSVČ, a k rozšíření okruhu spolupracujících vědecko-výzkumných institucí.  Přehled možných spolupracujících institucí z ČR je uveden v „Seznamu posouzených organizací“ Rady pro výzkum, vývoj a inovace (http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=560752).

V rámci programu bude podpořena spolupráce v následujících oblastech:

•             vývoj produktu/procesu/služby

•             testování, měření, diagnostika, rozbory

•             použití výzkumného zařízení

•             návrh prototypu, zhotovení prototypu/funkčních vzorků včetně nákupu materiálu potřebného pro jeho zhotovení

•             návrh software,

•             analýza vhodnosti použití materiálu

•             design produktu

•             tvorba podnikatelského plánu k inovativnímu produktu

•             specifické školení zaměstnanců s cílem zvýšení kvalifikace v nových metodách daného oboru.

 

Výzva grantového programu Inovační vouchery 2017 a dokumenty potřebné k podání žádosti jsou k dispozici zde (identifikační číslo podpory FV02047).  Na webových stránkách je k dispozici také odkaz na stažení programu Software602 Form Filler, který je potřebný k vyplnění formuláře žádosti o dotaci. Žádosti jsou přijímány v termínu od 1. do 21. května 2017, žádosti přijaté před nebo po tomto termínu budou z hodnocení vyřazeny. V případě potřeby však lze konzultovat projektové záměry již nyní (Ivona Hájková, e-mail: hajkova.ivona@kr-vysocina.cz, tel: 564 602 534).

Partneři OHK Třebíč