Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Dotace & granty

Stáže ve firmách - vzdělávání praxí 2

Stáže ve firmách jedou dál, zapojte se i vy!

Projekt Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 2 nekončí! Projekt je prodloužen až do konce září tohoto roku, nastartovat svou kariéru tedy můžete i během letních měsíců. Registrujte se ještě dnes na www.stazevefirmach.cz.

Hlásit se stále mohou i firmy a neziskové organizace – díky stážím mají možnost vychovat si zaměstnance podle svých představ.

Prodloužení projektu je dobrou zprávou především pro pedagogické pracovníky středních odborných škol, kteří mohou k dalšímu vzdělávání využít prázdninového volna – docházku na stáž si mohou rozplánovat až do 14. srpna. V případě ostatních stážistů je hraničním datem 17. červenec.

Na své si ale přijdou i poskytovatelé stáží. Díky prodloužení mohou i nadále vypisovat karty stáží k šablonám s délkou stáže 160 hodin a rovněž k šablonám vytvořeným pro pedagogické pracovníky. Za poskytnutí stáže jim budou uhrazeny předem stanovené náklady.

Více o možnostech spojených s prodloužením projektu naleznete na www.stazevefirmach.cz v sekci Aktuality.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschop­nost, registrační číslo projektu CZ.1.07/3.1.00/49­.0001.

 

Kdo může být poskytovatelem stáže:

 • fyzická (podnikající) a/nebo právnická osoba (např. a. s., příspěvková organizace, o. p. s.), zapsaná v některém z veřejných rejstříků se sídlem podnikání kdekolv v ČR, která splňuje podmínku existence alespoň 6 měsíců před odesláním karty stáže (tj. inzerátu nabízející stáž)
 • poskytovatel stáže musí být schopen zajistit pro stážistu kvalifikovaného mentora (primárně z řad svých zaměstnanců) a vytvořit podmínky pro řádnou realizaci stáže
 • poskytovatel stáže musí splňovat také podmínky nařízení Evropské komise týkající se podpory malého rozsahu (de minimis)

Co projekt nabízí:

 • bezplatné a snadné zapojení do projektu
 • podporu ze strany konzultanta FDV
 • výběr z různých typových pozic
 • školení mentorů v oblasti rozvoje mentorských dovedností
 • možnost si vychovat budoucí odborníky
 • možnost zaměstnat stážistu po ukončení stáže – jedná se o možnost, ne o závazek
 • možnost získat názory a nápady na fungování společnosti prostřednictvím neutrálního, stereotypy nezatíženého člověka
 • proplacení fixních nákladů na stáž v časové dotaci 160 hod. a délce 1–2 měsíců spolufinancovaných z fondů EU
 • prezentaci firmy v katalogu stáží

Podmínky poskytování stáže:

 • vytvoření podmínek pro řádnou realizaci stáže v souladu s šablonou stáže
 • zajištění kvalifikovaného mentora stáže
 • absolvování školení v oblasti rozvoje mentorských dovedností mentorem stáže
 • uzavření pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám (tzn. stážistům)

 

Více informací o projektu registraci, individuální poradenství pro uchazeče o stáže, poskytovatele stá­ží:

Mgr. Jana Kourková

regionální konzultant

tel.: +420 778 538 406

E-mail: jana.kourkova@fdv.mpsv.cz

Partneři OHK Třebíč