Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Dotace & granty

ICT a sdílené služby – Výzva II – aktivita Tvorba nových IS/ICT řešení

Máte v plánu vytvořit nové softwarové řešení? Potom je pro Vás určen program ICT a sdílené služby.

Příjem Žádostí o podporu probíhá od 16. 11. 2016 do 16. 2. 2017.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

  • malé, střední a velké podniky; cílová skupina příjemců je stanovena v textu výzvy

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

  • dotace 1mil. – 50mil. Kč
  • max. výše podpory: malý podnik 45% ZV, střední podnik 35% ZV, velký podnik 25% ZV

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

  • tvorba nových IS/ICT řešení – tzn. tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související implementace

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

  • osobní náklady (ve výši minimálně 50% všech způsobilých výdajů), nájemné, služby expertů
  • hardware, software a ostatní výdaje související s projektem v režimu de minimis

Specifika a omezení:

  • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
  • shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky bude ověřena v rámci hodnocení projektu
  • počet projektů od jednoho žadatele (1IČ) v rámci Výzvy je omezen na 1 aktivní žádost

Systém sběru žádostí:

  • kolový
Materiály ke stažení zde

Partneři OHK Třebíč