Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Dotace & granty

ICT a sdílené služby – Výzva II – aktivita Zřizování a provoz center sdílených služeb

Máte v plánu zřídit centrum sdílených služeb? Potom je pro Vás určen program ICT a sdílené služby.

Příjem Žádostí o podporu probíhá od 16. 11. 2016 do 16. 2. 2017.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé, střední a velké podniky; cílová skupina příjemců je stanovena v textu výzvy

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace 1mil. – 100mil. Kč
 • max. výše podpory: malý podnik 45% ZV, střední podnik 35% ZV, velký podnik 25% ZV

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • zřizování a provoz center sdílených služeb

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • osobní náklady (ve výši minimálně 50% všech způsobilých výdajů), nájemné, služby expertů
 • hardware, software a ostatní výdaje související s projektem v režimu de minimis

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky bude ověřena v rámci hodnocení projektu
 • minimální výše investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku využívaného pro zajištění aktivit projektu činí pro malý podnik 0,3 mil. Kč, pro střední podnik 0,5 mil. Kč a pro velký podnik 1 mil. Kč
 • příjemce musí v rámci realizace projektu vytvořit minimální počet nových pracovních míst stanovených textem výzvy a obsadit je zaměstnanci, kteří budou vykonávat odbornou činnost korespondující se zaměřením centra
 • počet projektů od jednoho žadatele (1IČ) v rámci Výzvy je omezen na 1 aktivní žádost

Systém sběru žádostí:

 • kolový
Materiály ke stažení zde

Partneři OHK Třebíč