Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Dotace & granty

Inovační vouchery 2016

Cílem programu je podpora inovačních aktivit podniků, zaměřených především na spolupráci s výzkumnou sférou, které zvyšují jejich konkurenceschopnost, zefektivňují komercializaci výsledků výzkumu a vývoje a posilují inovační prostředí v Kraji Vysočina. 

Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit podporu spolupráce malých, středních i velkých podniků s vysokými školami, univerzitami či veřejnými výzkumnými institucemi související s přístupem k know-how, jeho využitím a s aplikovaným výzkumem a vývojem. 

Příjemci dotace jsou právnické osoby za předpokladu splnění všech níže uvedených podmínek:

  • podnikatelské subjekty se sídlem v ČR, přičemž výsledky daného projektu musí sloužit či budou aplikovány v provozovně podnikatelského subjektu v Kraji Vysočina;
  • podnikatelské subjekty podnikající dle odvětvové klasifikace CZ-NACE, sekce C - Zpracovatelský průmysl (mimo oddílu 10-12 Potravinářský průmysl) a sekce J – Informační a komunikační činnosti (pouze pododdíl – 58.2 Vydávání software a oddíl 62 - Činnosti v oblasti informačních technologií) jejichž projekt je realizován v rámci činnosti dle odvětvové klasifikace CZ-NACE, sekce C - Zpracovatelský průmysl (mimo oddílu 10-12 Potravinářský průmysl) a sekce J – Informační a komunikační činnosti (pouze pododdíl – 58.2 Vydávání software a oddíl 62 - Činnosti v oblasti informačních technologií). 

Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 50 000,- Kč, maximální výše dotace je 200 000,-  Kč.

Příjem žádostí o dotace od 2. 5. do 20. 5. 2016.

Partneři OHK Třebíč