Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Dotace & granty

Prodejny regionálních produktů 2016

Cílem programu je podpora malých podnikatelských subjektů zaměřujících se na prodej regionálních produktů, které jsou nebo se stanou součástí Sítě regionálních prodejen.

Dalším cílem programu je posílení stability malých podniků poskytnutím příspěvku na pořízení nového zařízení či vybavení prodejny, případně rozšíření podnikatelských prostor. Finanční prostředky jsou určeny pro rozvoj podnikatelských aktivit a vytvoření podmínek pro udržení zaměstnanosti.

Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 30 000,- Kč, maximální výše dotace je 150 000,- Kč.

Příjemcem dotace jsou fyzické a právnické osoby mající sídlo v ČR a místo realizace projektu je na území Kraje Vysočina, mají ke dni podání žádosti méně než 50 zaměstnanců a jejichž roční obrat nepřesahuje 10 milionů EUR a disponují oprávněním k podnikání v maloobchodním prodejii. 

Příjem žádostí o dotace od 2. 5. do 20. 5. 2016.

Partneři OHK Třebíč