Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Dotace & granty

Vyhlášení III. výzvy IV. prodloužení programu Rozvoj OPPI

Dne 17. 8. 2015 byla vyhlášena Výzva v programu Rozvoj – Výzva III – IV. prodloužení.

Příjem elektronických registračních žádostí byl zahájen 17. srpna 2015 od 12:00 hod. prostřednictvím internetové aplikace eAccount a bude ukončen 15. září 2015 ve 12:00 hod., nedojde-li k jeho předčasnému ukončení na základě dosažení stanovené výše 2,4 mld. Kč v požadovaných podporách. Začátek příjmu plných žádostí byl stanoven rovněž na 17. srpen 2015 od 12 hod., ukončení příjmu plných žádostí je plánováno na 19. říjen 2015 ve 12 hod.

Program Rozvoj podporuje pořízení nových technologických zařízení s vyššími technickými a užitnými parametry a realizace projektů zvyšující efektivnost procesů.

Text Výzvy a její přílohy jsou k dispozici zde.

Partneři OHK Třebíč