Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Dotace & granty

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) byl jako první český operační program pro období 2014-2020 schválen Evropskou komisí. OP PIK je řízen Ministerstvem průmyslu a obchodu.

K vyhlášení výzev by mělo dojít již na začátku června. Očekávané výzvy podpoří projekty výzkumu a vývoje, rozvoje IT firem či rekonstrukce podnikatelských nemovitostí a úspor energie v programech Inovace, Potenciál, Aplikace, Partnerství znalostního transferu, Spolupráce, Technologie, Marketing, Nemovitosti, Školicí střediska, Úspory energie a ICT a sdílené služby.

Významnou preferenci tvoří malé a střední podniky, současně je zde otevřen i odpovídající prostor pro podniky bez ohledu na jejich velikost (u kterých je předpokládána – stejně jako v případě strategie investičních pobídek – následná vyvolaná vazba vůči malým a středním podnikům prostřednictvím subdodavatelských vztahů).

Do roku 2020 má OPPIK mezi české podnikatele rozdělit přibližně 116 miliard korun. Odhadem by si dotace mělo rozdělit 1970 firem, vzniknout více než 12 000 pracovních míst v malých a středních podnicích.

Z celé první vlny má nejvyšší alokaci výzva Úspory energie v hodnotě 5 miliard korun, ovšem většina výzev a bezmála 11 miliard budou směřovat na rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace a rozvoj malých a středních podniků.

Mapa regionální podpory je pro všechny regiony NUTS II identická kromě regionu hl. m. Prahy, ke které se regionální podpora nevztahuje. Celková regionální podpora se liší ve velikosti podnikatelského subjektu:

·         malé podniky – 45 % podpory

·         střední podniky – 35 % podpory

 

·         velké podniky – 25 % podpory  

Na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu jsou zveřejněny předběžné informace pro žadatele o parametrech prvních výzev OP PIK. Jedná se o dokument, který má za cíl seznámit potenciální žadatele s návrhem plánované výzvy, způsobilými výdaji či postupem pro hodnocení a výběr projektových žádostí ještě před oficiálním vyhlášením výzvy.

Veškeré informace naleznete na informačních zdrojích k OP PIK — webových stránkách www.mpo.cz a www.czechinvest.org

Partneři OHK Třebíč