Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Dotace & granty

Ministerstvo průmyslu a obchodu začíná v pondělí 1. června 2015 přijímat předběžné žádosti do OP PIK.

Téměř 120 miliard korun je v rámci OP PIK nachystáno na podporu malých a středních podnikatelů, výzkumu, energetické účinnosti i infrastruktury či například komunikačních technologií.

K tomuto účelu bylo připraveno 15 konkrétních výzev.

U většiny výzev bude podání žádostí o podporu do OP PIK probíhat ve dvou fázích — nejdříve podáním tzv. předběžné žádosti a následně po jejím posouzení bude žadatel vyzván k podání plné žádosti o podporu, přičemž podáním první žádosti vzniká u projektu tzv. uznatelnost nákladů.

Přesné termíny příjmu žádostí, včetně druhu výzvy, typu žádosti a finančních alokací na výzvu, plné texty výzev, výběrová kritéria pro hodnocení projektů a další potřebné přílohy, ve kterých nalezne žadatel komplexní informace pro přípravu projektů v souvislosti se záměrem podat žádost o podporu, jsou uvedeny na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Žádosti o poskytnutí podpory bude žadatel podávat prostřednictvím portálu IS KP14+ Aplikace MS2014+. Náležitosti žádosti o poskytnutí podpory vztahující se k žadateli jsou stanoveny v informačním systém IS KP14+. Veškeré informace ohledně podání žádosti o podporu nalezne žadatel v příloze každé výzvy "Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu ".

 

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ OP PIK v Třebíči 16.6.2015.

Partneři OHK Třebíč