Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Dotace & granty

Drobní podnikatelé mají možnost získat dotaci

Kraj Vysočina vyhlašuje výzvu k předkládání projektů s názvem „Informační a komunikační technologie 2013“. Jde o grantový program na podporu rozvoje ICT v Kraji Vysočina

Celkový objem finančních prostředků: 4 000 000 Kč

Titul A: Webové stránky 300 000 Kč
Titul B: Bezpečnost a archivace dat 1 300 000 Kč
Titul C: Sítě 500 000 Kč
Titul D: Virtualizace 700 000 Kč
Titul E: Vzdělávání v oblasti ICT 200 000 Kč

Cílem programu je podpora zvýšení úrovně informačních a komunikačních technologií s důrazem na bezpečnost prostředků ICT, vzdělávání, zálohování dat a virtualizace.
Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování při vytváření základní komunikační infrastruktury a při jejím dalším rozvoji, budování eGovernmentu a zvyšování ICT gramotnosti a vzdělávání v Kraji Vysočina.

Příjemci dotace:

Titul A: Webové stránky + Titul E: Vzdělávání v oblasti ICT:

* Obce Kraje Vysočina (obec, městys, město)

* Svazky obcí se sídlem v Kraji Vysočina založené podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

* Organizace zřizované samosprávami v Kraji Vysočina (příspěvkové

* Organizace kraje, příspěvkové organizace obcí Kraje Vysočina)

* Nestátní neziskové organizace se sídlem v Kraji Vysočina

* Malí podnikatelé se sídlem v Kraji Vysočina a s méně než 30-ti zaměstnanci

Titul B, C, D se nevztahuje na malé podnikatele

Termíny podání žádosti o dotaci: do pátku 19. 04. 2013 do 12:00 hod prostřednictvím e-mailu nebo datové schránky.

Udržitelnost projektu bude 3 roky od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

Bližší informace naleznete na adrese: http://extranet.kr-vysocina.cz/fv/index.php?…

Partneři OHK Třebíč