Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Dotace & granty

EDUCA IV – dotace z ESF na vzdělávání zaměstnanců

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Sekce fondů EU (Zprostředkující subjekt OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

Hlavním cílem podpory je prostřednictvím zvýšení kvalifikační úrovně, profesních dovedností a znalostí zaměstnanců a zaměstnavatelů přispět ke zvýšení konkurenceschop­nosti podnikatelských subjektů ve vybraných CZ – NACEVýzva je zaměřena na podporu specifického vzdělávání.

Základní informace o výzvě:

Výzva platí od: 25. březen 2013 v 09:00 do: 27. květen 2013 v 12:00

Oblast podpory: 1.1 – Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschop­nosti podniků

Výše podpory na jeden projekt: 0,8 – 8 mil. Kč

Podporované aktivity

 • další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli
 • vzdělávání zaměstnanců zaměřené na prohloubení, rozšíření, zvýšení, obnovení nebo udržení kvalifikace
 • získávání klíčových dovedností zvyšujících udržitelnost zaměstnání v podniku žadatele
 • aplikování všech forem vzdělávání zaměstnanců dle specifických potřeb zaměstnavatelů s důrazem na přípravu na konkrétní práci/pracovní po­zici
 • tvorba podnikových vzdělávacích programů pro zaměstnance
 • příprava podnikových lektorů 

Žadatelem může být firma podnikající v oblasti podporovaného CZ NACE bez ohledu na to, zda se jedná o hlavní nebo vedlejší činnost žadatele:

 • Sekce C Zpracovatelský průmysl (kromě 12 Výroba tabákových výrobků)
 • Sekce D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
 • Sekce E Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi
 • Sekce F Stavebnictví
 • Sekce G Velkoobchod, maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel a to jen v těchto kategoriích:
 • 45.2 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
 • 45.4 Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství – s výjimkou obchodu s motocykly, jejich díly a příslušenstvím
 • Sekce H Doprava a skladování a to jen v těchto kategoriích:
 • 52.1 Skladování
 • 52.24 Manipulace s nákladem
 • Sekce J Informační a komunikační činnosti a to jen v těchto kategoriích:
 • 62 Činnosti v oblasti informačních technologií

 Bližší informace k výzvě naleznete zde.

Okresní hospodářská komora Třebíč nabízí svým členů odbornou pomoc při zpracování projektových žádostí i následně s řízením a administrací projektu.

V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

Partneři OHK Třebíč