Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Dotace & granty

„Vzdělávejte se pro růst v Kraji Vysočina II“

Jste zaměstnavatel, který má zájem nejen na růstu své firmy, ale i na profesionálním  růstu svých zaměstnanců?

Pak jste určitě jedním z těch proaktivních zaměstnavatelů, kteří dobře vědí, že jejich největším kapitálem jsou právě vzdělaní  zaměstnanci.

A právě pro Vás je určen tento nový regionální projekt.

Cílem projektu je podpora zaměstnavatelů, kterým se podařilo překonat hospodářskou recesi  a zabývají se ekonomickými činnostmi, které se shodují s podporovanými CZ NACE. Projekt je určen pro všechny typy podniků (malé, střední i velké), státní podniky a OSVČ  ve vybraných odvětvích, který bude realizovat ÚP ČR prostřednictvím Krajské pobočky v Jihlavě a kontaktních pracovišť v Havlíčkově Brodě, Pelhřimově, Třebíči a Žďáře nad Sázavou.

O finanční podporu, která je nenároková, budou moci zaměstnavatelé žádat za předpokladu, že realizují svou činnost ve vybraných ekonomických činnostech a potřebují proškolit své zaměstnance z důvodu firemního růstu. O poskytnutí příspěvku na vzdělávání (obecné, jazykové či specifické) a na osobní náklady (mzdy) po dobu vzdělávání bude uzavřena dohoda – na základě schválené Žádosti.

Vzdělávací aktivity musí být ukončeny nejpozději  31.3.2015 a mohou být realizovány i formou interních lektorů – viz. info v Manuálu.

Zaměstnavatelé budou o projektu informováni prostřednictvím seminářů, které proběhnou ve všech okresních městech v rámci Kraje Vysočina. Termíny konání seminářů budou upřesněny.

   Účast na semináři není podmínkou pro podání Žádosti.

Od 01.07.2013 budou přijímány  Žádosti zaměstnavatelů na těchto kontaktních pracovištích:

  • KoP ÚP ČR v Havlíčkově Brodě, Jihlavská  42
  • KoP ÚP ČR v Pelhřimově, Pražská  127
  • KoP ÚP ČR v Třebíči, Komenského náměstí  8 
  • KoP ÚP ČR ve Žďáře nad Sázavou, Strojírenská  28

Dokumenty ke stažení

Důležité upozornění: akciové společnosti musí doložit informace o osobách s podílem ve společnosti seznamem akcionářů dle § 156 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku. Ve výzvách vyhlášených po 1.7.2012 nelze podpořit žadatele mající právní formu akciové společnosti s listinnými akciemi na majitele.

Kontaktní osoby:

Ing. Iva Habichová

950 123 330

 iva.habichova@ji.mpsv.cz

projektový a finanční manažer

Mgr. Lenka Jelínková

950 123 483 

lenka.jelinkova@ji.mpsv.cz

příjem Žádostí v Jihlavě

Petra Zemanová

950 123 478

petra.zemanova@ji.mpsv.cz

příjem Žádostí v Jihlavě

Petra Hintnausová

950 114 325

petra.hintnausova@hb.mpsv.cz

příjem Žádostí v Havl. Brodě

Bc. Martina Zejdová

950 145 330

martina.zejdova@pe.mpsv.cz

příjem Žádostí v Pelhřimově

Jitka Dohnalová

950 169 663

jitka.dohnalova@tr.mpsv.cz

příjem Žádostí v Třebíči

Mgr. Noemi Kosourová

950 177 460

noemi.kosourova@zr.mpsv.cz

příjem Žádostí ve Žďáře nad  Sázavou

Partneři OHK Třebíč