Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Projekty

Informační místo pro podnikatele

Projekt InMP realizovaný Hospodářskou komorou ČR již od roku 2003 je součástí programu na podporu konkurenceschop­nosti malých a středních podniků Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Uvažujete o zahájení podnikatelské činnosti?

Chcete své podnikání rozvíjet?


Potýkáte se při podnikání s nějakými problémy?

Máme pro Vás řešení!

Ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu zřídila Hospodářská komora České republiky tzv. Informační místa pro podnikatele (InMP).

Informační místa pro podnikatele jsou kontaktní místa Hospodářské komory, kde podnikatelé mohou na jednom místě získat základní informace potřebné pro své podnikání (např.: k zahájení činnosti, k provozu a k financování podniku, informace o podnikání v rámci celé EU a třetích zemích a další).

Tyto informace obdrží každý podnikatel z veřejných informačních zdrojů formou nárokové služby rychle a přehledně. Projekt informačních míst pomáhá nejen začínajícím, ale i stávajícím podnikatelům v orientaci v podnikatelském prostředí, šetří jejich čas a kapacity, které mohou věnovat svému předmětu podnikání. Kontaktní místa lze najít po celém území České republiky a to takřka ve všech okresech ČR.

V současné době jsou kontaktních místa provozována při oblastních, okresních či krajských hospodářských komorách. Plošně se jedná o nejvíce rozšířenou standardizovanou veřejnou informační službu pro podnikatele.

Podnikatel se může na kontaktní místo se svým dotazem obrátit osobně, telefonicky, pomocí elektronické pošty nebo prostřednictvím formuláře.

Od začátku projektu do konce roku 2012 tato kontaktní místa zodpověděla již na 75 tisíc podnikatelských dotazů, týkajících se především možnosti financování rozvoje podniků a vyhledávání obchodních kontaktů. Mezi často kladené dotazy patří rovněž informace týkající se zahájení podnikání, provozu podniku a informace o předpisech vztahujících se k prováděné činnosti.

Partneři OHK Třebíč