Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Projekty

Odborná stáž zaměstnanců OHKT ve finském Tampere dotovaná z EU prostřednictvím programu Leonardo da Vinci

Hlavním cílem projektu je přenos příkladů dobré praxe (best practice) do OHK Třebíč. Tohoto cíle má být dosaženo prostřednictvím kvalifikovaných a odborně vzdělaných zaměstnanců. Projekt by měl umožnit zaměstnancům OHK Třebíč blíže poznat systém fungování hospodářských komor v severských zemích. Na doporučení kraje Vysočina a obchodního oddělení českého velvyslanectví bylo vybráno Finsko. Hospodářská komora ve finském Tampere je velmi aktivní institucí a je otevřená ke spolupráci. Velkou výhodou je, že komora v Tampere již spolupracuje s krajem Vysočina, kam patří také třebíčský region. Zároveň se jedná o stejný typ komory – regionální.

Projektový záměr vznikl na základě inciativy OHK Třebíč, jež má za cíl zkvalitnit a rozšířit nabízené služby členské základně.

V průběhu projektu by se měly řešit otázky týkající se řízení, fungování a úlohy komory ve společnosti.

Očekávaným výstupem je porovnat zjištěná fakta a výsledky v souladu s principem best practice aplikovat přímo v OHK Třebíč. O výsledku stáže budou informováni také ostatní regionální komory v kraji Vysočina tak, aby se i ostatní mohli v případě zájmu inspirovat způsobem řešení různých problémů.

Projekt zahrnuje tyto aktivity – jazykovou a kulturní přípravu, odbornou přípravu před stáží, odbornou stáž, zpracování výstupů stáže, informování o dosažených výsledcích a řízení celého projektu.

Kulturní a odborná příprava začne probíhat po podpisu smlouvy o dotaci. Jazyková příprava proběhne krátce před plánovanou stáží tak, aby její výstupy byly co nejefektivněji využity. Odborná zahraniční stáž je plánována v rozsahu tří týdnů. Jedná o stáž v hospodářské komoře ve finském Tampere. Stáže se zúčastní zaměstnanec Okresní hospodářské komory Třebíč. Cílem stáže bude poznat systém řízení regionální komory, úloha hospodářských komor ve společnosti, právní rámec a legislativa týkající se komor, vnitřní struktura a poskytované služby, práce s členskou základnou (exkurze přímo do firem), vztah a spolupráce se samosprávou a další aktivity zabezpečované komorou. Výstupem projektu bude přenesení a aplikace nově získaných zkušeností a znalostí do  OHK Třebíč resp. do kraje Vysočina prostřednictvím krajské hospodářské komory. Nelze opomenout také navázání nových partnerských vztahů a další hlubší spolupráce na společných projektech.

Výsledky a poznatky ze stáže budou předány i ostatním komorám v kraji a za pomoci elektronického zpravodaje Okresní hospodářské komory Třebíč a jejich internetových stránek se dostanou i k širší veřejnosti.

Partnerem na finské straně bude Tampere Chamber of Commerce & Industry, která organizačně zajistí průběh stáže ve Finsku, a OHK Třebíč, která zajistí ostatní aktivity projektu.

Partneři OHK Třebíč