Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Projekty

Projekt OHK Třebíč na odborné vzdělávání pro potravináře a zemědělce

Okresní hospodářská komora Třebíč realizuje v období 1. 8. 2013 – 31. 12. 2013  projekt na vzdělávání zaměstnanců v o­blasti potravinářské a zemědělské výroby

Odborným vzděláváním k vyšší konkurenceschop­nosti

Okresní hospodářská komora Třebíč realizuje v období 1. 8. 2013 – 31. 12. 2013  projekt na vzdělávání zaměstnanců v o­blasti potravinářské a zemědělské výroby

Odborným vzděláváním k vyšší konkurenceschop­nosti

Projekt Odborným vzděláváním k vyšší konkurenceschop­nosti je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců v oblasti potravinářské a zemědělské výroby.

Pro potravinářské podniky je připravena ucelená řada vzdělávacích seminářů na požadovaná témata, která byla definována na základě průzkumu trhu. Jedná se o semináře na téma odpadového a vodního hospodářství, ochrany ovzduší a ekologie, BOZP, nakládání s chemickými látkami, IFS a BRC, požadavky ve výrobě potravinářských obalů a HACCP systém. Semináře budou, pokud to bude relevantní, obsahovat informace o nových metodách, trendech a inovacích v daném oboru. Pro zemědělské podniky jsou připraveny semináře na téma zákonných požadavků (cross compliance) zvlášť pro rostlinnou a živočišnou výrobu. Většina z plánovaných aktivit obsahuje aktivační formu výuky (exkurze, praktické příklady apod.).

Hlavním cílem projektu je zvýšit konkurenceschopnost firem na trhu prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců. Cíle lze dosáhnout rozšířením znalostí a dovedností zaměstnanců potravinářských a zemědělských podniků v regionu. Dílčím cílem je zlepšit kvalitu vyráběných produktů, podpořit zavádění systémů jakosti, zvýšit povědomí o nových trendech a legislativních změnách, zvýšit bezpečnost ve výrobě a ochranu životního prostředí.

Projekt je financován z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova prostřednictvím Progamu Rozvoje venkova ČR a státního rozpočtu ČR.

Téma semináře

Termín konání

Místo konání

Odpadové a vodní hospodářství, ekologie ovzduší

8. 10. 2013

S.O.K.stavební, Hrotovická 162, Třebíč
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 16. 10. 2013 S.O.K.stavební, Hrotovická 162, Třebíč
Nakládání s chemickými látkami 31. 10. 2013 S.O.K.stavební, Hrotovická 162, Třebíč
IFS, BRC, FSSC 22000 27. 11. – 28. 11. 2013 S.O.K.stavební, Hrotovická 162, Třebíč
Požadavky ve výrobě potravinových obalů 21. 11. 2013 S.O.K.stavební, Hrotovická 162, Třebíč
HACCP systém 4. 12. – 5. 12. 2013 S.O.K.stavební, Hrotovická 162, Třebíč
Cross compliance – pěstitelé 18. 11. – 20. 11. 2013 Agentura ZERA, Podhradí 1022, Náměšť n. Oslavou
Cross compliance – chovatelé 27. 11., 10.12. a 17.12. 2013 Agentura ZERA, Podhradí 1022, Náměšť n. Oslavou


Účast na seminářích zdarma.  Občerstvení pro účastníky zajištěno.

Přihlášky v sekci semináře.

Partneři OHK Třebíč