Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Projekty

Vzdělávání zaměstnanců v oblasti stavebnictví

Žadatelem a administrátorem projektu je Regionální hospodářská komora Brno a jejími partnery jsou Hospodářská komora (HK) Jihlava, HK Havlíčkův Brod, Okresní hospodářská komora (OHK) Prostějov, OHK Chomutov, OHK Pelhřimov, OHK Třebíč, OHK Žďár nad Sázavou, OHK Šumperk, OHK Liberec, OHK Semily, Krajská hospodářská komora Pardubického kraje a Svaz drobných, malých a středních zaměstnavatelů v oboru stavebnictví České republiky.

Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců firem podnikajících ve stavebnictví, které jsou členy 13, do projektu zapojených, hospodářských komor, případně členy Svazu drobných, malých a středních zaměstnavatelů v oboru stavebnictví České republiky. Do projektu je zapojeno celkem 103 stavebních firem, které působí ve 13 krajích české republiky (bez zaměstnanců z Prahy). Projekt zahrnuje 12 klíčových vzdělávacích aktivit, jež vychází ze zjištěných potřeb zaměstnavatelů a jejich zaměstnanců. Tyto vzdělávací programy, připravené cílovým skupinám tzv. na míru, jsou zaměřeny na komunikační, obchodní, manažerské, IT, environmentální, jazykové, právní a řemeslné dovednosti, jakož i na systém kvality stavební výroby. Období realizace projektu je od ledna 2010 do listopadu 2012 a v jeho průběhu je plánováno proškolit celkem 6750 úspěšných absolventů. Hlavním cílem projektu je zvýšit odborné znalosti, kompetence, kvalifikaci a adaptabilitu zaměstnanců a s tím spojenou konkurenceschopnost zapojených stavebních firem, aby tak bylo podpořeno i stavebnictví, jako jedno z nejdůležitějších odvětví národního hospodářství České republiky.

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Partneři OHK Třebíč