Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

OHK Třebíč na Facebooku 561 200 427 | 561 200 426 info@ohktrebic.cz

Projekty

Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině v roce 2021

Projekt „Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině v roce 2021 /ID O03017.0001/ je realizován Krajskou hospodářskou komorou Kraje Vysočina za finanční podpory Kraje Vysočina.

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina si realizací níže popsaných aktivit klade tyto cíle pro posílení prosperity našeho kraje:

  • Podporování informovanosti o problematice "Průmysl 4.0", e-commerce a obecně digitalizaci v našem regionu
  • Asistence a podpora podnikatelských subjeků při digitalizaci jejich procesů jako klíčového faktoru zvyšování konkurenceschopnosti
  • Sdílení příkladů dobré praxe nejen v rámci podnikatelského prostředí, ale i směrem k širší veřejnosti
  • Spolupráce s ostatními institucemi na rozvíjení témat z oblasti "Průmyslu 4.0" a e-commerce v Kraji Vysočina
  • Provázanost podnikatelského prostředí se samosprávou Kraje Vysočina

Činnost asistenčních center:

  • komunikace s firmami zabývajících se problematikou "Průmysl 4.0", "e-commerce" a sdílení příkladů dobré praxe 
  • zajišťování konzultací k možnosti využití nástrojů digitalizace a "Průmyslu 4.0" k dané problematice pro firmy dle jejich zájmu
  • školení a workshopy pro firmy z regionu
  • zajišťování dotačního poradenství
  • propojování požadavků z podnikatelského prostředí se samosprávou Kraje Vysočina

Kontakt

Petra Poláková

reditel@ohktrebic.cz

tel.: 728 989 795

Partneři OHK Třebíč