Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Projekty

Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině v roce 2020

Projekt „Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině v roce 2020 /ID O02915.0001/ je realizován Krajskou hospodářskou komorou Kraje Vysočina za finanční podpory Kraje Vysočina.

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina si realizací níže popsaných aktivit klade tyto cíle pro posílení prosperity našeho kraje:

  • Podporování aktivit v rámci "Průmyslu 4.0" v našem regionu
  • Sdílení příkladů nejlepší praxe nejen v rámci podnikatelského prostředí, ale i směrem k širší veřejnosti, a tím prohlubování sounáležitosti s naším regionem
  • Spolupráce s ostatními institucemi na rozvíjení tématu "Průmyslu 4.0" v Kraji Vysočina
  • Zmírňování  záporné fluktuace zejména mladých lidí, kteří pak chyybí na trhu práce našeho regionu, a tento nedostatek pak brzí růst jednotlivých firem
  • Zvyšování atrativity našeho regionu pro občany
  • Provázanost podnikatelského prostředí se samosprávou Kraje Vysočina

Činnost asistenčních center:

  • sdílení kontaktů firem zabývajících se problematikou Průmyslu 4.0, příklady dobré praxe - www.vysocina40hub.cz; www.fb.com/vysocina40
  • zajišťování konzultací k možnosti využití nástrojů "Průmyslu 4.0" k dané problematice pro firmy dle jejich zájmu
  • zajišťování dotačního poradenství
  • propojování požadavků z podnikatelského prostředí se samosprávou Kraje Vysočina

Kontakt

Petra Poláková

reditel@ohktrebic.cz

tel.: 728 989 795

Partneři OHK Třebíč