Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Projekty

Vzděláváním k rozvoji Vysočiny

 

Identifikace projektu

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005941

Popis projektu

Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců firem začleněných v hospodářské komoře s cílem zvýšit odbornou úroveň jejich znalostí, dovedností a kompetencí.

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost. 

Cílová skupina

  • Zaměstnanci podniků a zaměstnanci OSVČ sdružených v profesních a podnikatelských sdruženích

Projekt obsahuje následující aktivity

  • Obecné IT
  • Měkké a manažerské dovednosti
  • Jazykové vzdělávání
  • Specializované IT
  • Účetní, ekonomické a právní kurzy
  • Technické a jiné odborné vzdělávání

___________________________________________________________________________________

Přehled nabízených kurzů ke stažení zde. (uvedená osnova je pouze orientační a bude přizpůsobena potřebám firem a znalostem účastníků)

Kontaktní osoba: Michaela Horká, tel.: 720 051 842, e-mail: info@ohktrebic.cz

Partneři OHK Třebíč