Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Projekty

Na správné místo

Projekt "Na správné místo" je určen mladým lidem do věku 25 let – uchazečům o zaměstnání a studentům posledních ročníků středních škol a učilišť, vyšších odborných a vysokých škol z okresu Třebíč.

Projekt si klade za cíl zvýšit orientaci mladých lidí v reálných požadavcích trhu práce a zprostředkovat jejich kontakt se zaměstnavatelskou sférou. Nabízí aktivity ke zvýšení osobních kompetencí a motivace a podpoří uplatnění účastníků na trhu práce. Projekt probíhá ve všech okresech kraje Vysočina od prosince 2016 do listopadu 2018.

Mezi klíčové aktivity projektu patří Job Point pro mladé, který poskytuje individuální kariérové poradenství a aktivní pomoc při hledání zaměstnání a zapracování na novém místě. Dále jsou to firemní dny, exkurze ve firmách a workshopy s personalisty, během nichž budou mít účastníci příležitost se seznámit s požadavky zaměstnavatelů a pracovním prostředím ve firmách a získat mnoho zajímavých informací, tipů a inspiraci pro směřování vaší pracovní dráhy.

Prakticky zaměřený kurz rozvoje IT kompetencí podpoří ty, kteří by chtěli prohloubit své uživatelské dovednosti kancelářského software. Nabízíme také kurz finanční gramotnosti. Aktivity projektu jsou navrženy tak, aby v maximální míře odrážely potřeby předních zaměstnavatelů v kraji Vysočina a budou šity na míru účastníkům projektu.

Podpobnější popis aktivit projektu:

Job Point pro mladé

Individuální kariérové poradenství, skupinové workshopy a aktivní pomoc při umístění na trhu práce a zapracování. To vše bude cílové skupině nabízet kontaktní místo Job Point pro mladé, který od února 2017 do listopadu 2018 funguje v prostorách Okresní hospodářské komory na Karlově náměstí v Třebíči. Mezi témata připravovaných workshopů budou patřit například flexibilní formy zaměstnání nebo mapování kompetencí. Job Point pro mladé bude své služby nabízet v pravidelných konzultačních hodinách, vždy po předchozí domluvě. Termín je možno objednat na emailové adrese info@ohktrebic.cz

Exkurze ve firmách

Tříhodinové exkurze u významných zaměstnavatelů dle zaměření žáků posledního ročníku středních škol. Exkurze budou realizovány ve firmách s možností prohlídky hlavních provozů a seznámením se pracovním prostředím. Účastníci získají povědomí o firmách z daného oboru a regionu.  V okrese Třebíč proběhnou 4 ročně, celkem tedy 8 za dobu trvání projektu. Každá z nich bude zhruba pro 15 účastníků.

Workshopy s personalisty

Dvouhodinové workshopy s personalisty proběhnou rovněž u významných zaměstnavatelů okresu Třebíč. Účastníci získají přehled o odborných a dalších požadavcích zaměstnavatelů, o firemní kultuře a budou mít možnost prohlédnout si pracovní prostředí a zázemí. Workshopy budou zaměřeny na různé obory. V okrese Třebíč proběhnou 2 ročně, celkem tedy 4 za dobu trvání projektu. Každý z nich bude zhruba pro 10-15 účastníků.

Firemní dny

Zaměstnavatelé se v rámci celodenních firemních dnů budou soustředit na jedno místo. Každá zúčastněná firma obdrží vlastní prostor, kde se bude moci prezentovat a komunikovat s návštěvníky. Účastníci firemních dnů budou mít možnost se o firmě něco dozvědět a absolvovat stručný rozhovor s personalistou. Získají tak představu o požadavcích a nabídkách spojených s firmou i konkrétními pracovními místy. Součástí dne budou doprovodné workshopy.  V okrese Třebíč se v rámci projektu uskuteční jeden firemní den na podzim 2017, druhý v roce 2018.

Kurz Finanční gramotnosti

Nabídka tohoto kurzu preventivně reaguje na nejrozšířenější příčinu ekonomické neaktivity, kterou je upadnutí nezaměstnaných do "dluhové pasti". Kurz si klade za cíl rozvinout základní kompetence a zvýšit orientaci cílové skupiny v oblasti zacházení s financemi. Prezenční kurz o rozsahu 10 hodin bude doplněn o E-learningový kurz (5 hodin). V průběhu projektu proběhnou v okrese Třebíč dva tyto kurzy pro skupinu ca 15 osob.

Kurz Rozvoj IT kompetencí

Za účelem rozvoje základních kompetencí cílové skupiny a jejich snazšího uplatnění na trhu práce proběhnou v rámci projektu dva kurzy IT kompetencí. Jejich obsah bude přizpůsoben požadavkům zaměstnavatelů a potřebám účastníků. Prezenční kurz o rozsahu 10 hodin bude doplněn o E-learningový kurz (5 hodin). V průběhu projektu proběhnou v okrese Třebíč dva tyto kurzy pro skupinu ca 15 osob.

Projektové aktuality můžete sledovat na facebookové stránce fb.me/NaSpravneMistoTrebic

Letáky k projektu ke stažení:

Leták Na správné místo

Leták Job Point.

Leták Přímá podpora pro firmy.

Pro více informací kontaktujte koordinátorku projektu a kariérovou poradkyni Job Pointu pro mladé Zuzanu Dudkovou na info@ohktrebic.cz.

Partneři OHK Třebíč