Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Akce & semináře

DPH v roce 2017

Seminář bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH a změny v uplatňování DPH od 1. 1. 2017 a další praktické problémy spojené s uplatňováním zákona o DPH podle aktuální právní úpravy.    

Přednáší a na Vaše dotazy odpovídá: Ing. Ota Paikert - odborný konzultant pro DPH. Věnuje se DPH a v návaznosti na tuto daň i celním předpisům od zavedení nové daňové soustavy do právního systému v České republice, tedy od 1. ledna 1993. Podílel se na legislativních přípravách zákona o DPH, včetně dalších právních úprav ve formě novel zákona. V této oblasti publikuje v různých odborných časopisech a bulletinech, včetně knižní podoby formou publikace.

 • Nové pojetí stavebního pozemku, právo stavby
 • Nemovité věci a jejich dodání a sazby daně
 • Osoba povinná k dani
 • Osoba identifikovaná a plátce
 • Přenesení daňové povinnosti (tuzemský reverse charge) na příjemce
 • Trvalý režim (dodání zlata, stavební a montážní práce, zboží v příloze č. 5)
 • Dočasný režim (zboží a služby v příloze č. 6, související nařízení vlády)
 • Mechanismus rychlé reakce
 • Daňová povinnost a uskutečnění zdanitelného plnění
 • Sazby daně
 • Opravy základu daně a výše daně
 • Elektronické daňové přiznání a jeho povinné přílohy
 • Kontrolní hlášení (povinnost podání a lhůty, způsob podání, náležitosti, opravné a následné hlášení, sankce)
 • Nárok na odpočet daně
 • Úpravy odpočtu u krátkodobého a dlouhodobého majetku
 • Přechodná ustanovení zákonů – přechodná období
 • Novely 2016 a 2017
 • Nový celní kodex vyvolal změny v DPH
 • Nejčastější chyby při uplatňování DPH v tuzemsku
 • Diskuze, vzorové příklady, dotazy
Faktura za účastnický poplatek bude zaslána před konáním semináře. 
Bezplatné storno přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před konáním semináře. 

Partneři OHK Třebíč