Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Akce & semináře

Veřejné zakázky v roce 2016 a nový zákon o zadávání veřejných zakázek

V průběhu dubna 2016 lze očekávat nabytí účinnosti zcela nového zákona o zadávání veřejných zakázek, což ovlivní postupy všech zadavatelů při výběru dodavatelů stavebních prací, dodávek či služeb a rovněž ovlivní zadavatele jako příjemce dotačních prostředků při výběru dodavatele i v rámci veřejných zakázak malého rozsahu. 

Seminář bude zaměřen na komplexní problematiku veřejných zakázek, a to jak pro zadavatele, tak i dodavatele, kdy bude provedena komparace stávajícího zákona o veřejných zakázkách a návrhu nového zákona. Na semináři budou s účastníky diskutovány konkrétní změny vztahující se k návrhu nového zákona a pokusíme se zaměřit na možné interpretační nejasnosti související se specifickými oblastmi zadávání veřejných zakázek. 

Obsah semináře:

  • Koncepce návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek (definice jednotlivých pojmů, vymezení druhů zadavatelů a veřejných zakázek dle diskuze s účastníky školení)
  • Porovnání zásadních institutů stávajícího zákona o veřejných zakázkách a návrhu nového zákona
  • Vybrané problematické instituty návrhu nového zákona
  • Praktické ukázky při realizaci zadávacího řízení, vymezení jednotlivých úkonů
  • Možnost aplikace stávající rozhodovací praxe ÚOHS a soudů
  • Diskuze přednášejícího s účastníky semináře
Přednáší: Mgr. Ivo Macek - v rámci své odborné činnosti se specializuje na právo veřejných zakázek, koncesí, projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru a poradenství obcím a jiným územně samosprávným celkům. Mezi další oblasti zaměření patří právo obchodních korporací, závazkové právo, občanské právo a právo hospodářské soutěže, včetně kompletní administrace zadávacích řízení – příprava a organizace. Aktuálně se podílí na organizaci několika zadávacích řízení, a to jako osoba zastupující zadavatele dle zákona o veřejných zakázkách.
V ceně semináře je pracovní materiál, psací potřeby a občerstvení - káva, čaj, voda, koláčky, bageta. 

 

Partneři OHK Třebíč