Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Akce & semináře

Komunikace se správcem daně a ostatními orgány veřejné moci

Seminář reaguje na rychle postupující digitalizaci společnosti a přináší náhled na aktuální problematiku elektronických podání a doručování v oblasti daní, pojistného, veřejných rejstříků, soudů a dalších orgánů. 

Popsán bude nejen legislativní rámec včetně dostupné judikatury, ale také reálné situace a příklady, včetně ukázek, s uvedeným praktických návodů jak postupovat. 

Komunikace se správcem daně:

 • Daňový portál a daňová informační schránka
 • Elektronický podpis, legislativa, praktické nástroje
 • Datová schránka, parametry, typy schránek, legislativa
 • Úskalí používání datových schránek, reálné situace
 • Povinně elektronická podání dle Daňového řádu
 • Odstraňování vad elektronických podání
 • Elektronické doručování správcem daně
 • Praktické příklady, judikatura, závěry Koordinačních výborů s GFŘ
Ostatní orgány veřejné moci
 • ČSSZ – datová schránka, portál, email
 • Zdravotní pojišťovny – portály, datová schránka, email
 • Veřejné rejstříky – výpisy, zápisy, změny, sbírka listin
 • Katastrální úřad – podání, výpisy
 • Portál Justice - používání
Přednášející:
Milan Vodička, od r. 1995 daňový poradce, mnoho let manažer nadnárodních IT firem, v současné době vedoucí Sekce IT při Komoře daňových poradců ČR, autor řady článků a publikací na téma digitalizace společnosti a komunikace

Partneři OHK Třebíč