Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Akce & semináře

Daňové a nedaňové náklady v daních z příjmů

Cílem tohoto semináře je rozbor nejsledovanější oblasti v daních z příjmů vůbec, a to daňově uznatelných a neuznatelných nákladů  

Předmětem zájmu budou tedy především §§ 24 a 25 zákona o daních z příjmů v aktuálním znění. Seminář nebude zaměřen pouze na novinky, ale i na rekapitulaci problematiky jako celku, včetně výkladových stanovisek GFŘ, relevantní judikatury Nejvyššího správního soudu a návaznosti na účetnictví.


Obsah: Smluvní sankce, úroky z prodlení, pokuty. Daně v daňových nákladech – daň z nemovitostí, daň z nabytí nemovitých věcí, DPH. Zaměstnanecké benefity. Opravné položky k pohledávkám. Úroky z úvěrů a půjček. Dopravní paušály. Likvidace zásob. Manka a škody atd.

Lektor: Ing. Jiří Klíma - daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně

 

Partneři OHK Třebíč