Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Akce & semináře

Jak zvládnout nové požadavky na kvalitu?

"Všichni hovoří o tom, co je v normách napsáno, ukážeme Vám, jak na to."      

Seminář je určen všem manažerům, kteří budou zajišťovat re-certifikaci systému kvality podle nové normy ISO 9001:2015

Navštivte seminář Hospodářské komory „Jak zvládnout novou normu ISO 9001:2015?“. S představiteli 3 různých certifikačních společností můžete prodiskutovat hlavní změny v základní normě na kvalitu. Seminář Vám dá návod promyslet si další postup při přechodu na novou normu ISO 9001:2015. Po absolvování semináře budete lépe chápat nový model řízení organizace založený na zvažování rizik a uplatňování procesního řízení s omezenou dokumentací. Systémy ISO nyní lze provozovat bez velké papírové dokumentace, celý systém lze řídit v elektronické formě.

Obsah:

  • Hlavní rozdíly a změny v normě systému managementu kvality.
  • Stručný přehled nových požadavků ISO 9001:2015.
  • Základní kroky pro doplnění systému kvality o nové požadavky normy ISO 9001:2015.
  • Závěrečná diskuze.

 

Na semináři zdarma obdržíte informační brožuru: Průvodce ISO 9001:2015 

Prezentující:  Ing. Milan Trčka, Rada kvality HK ČR, předseda TNK6 při ÚNMZ Praha a zástupci významných domácích i zahraničních certifikačních společností.

Partneři OHK Třebíč